Ugrás a tartalomhoz

A vegyi anyagok együttes hatásai

A környezetünk tele van vegyi anyagokkal. Mi történik az egészségünkkel vagy a környezettel, ha az egyes anyagok hatásai összeadódnak?

A kémia az élet és létezésünk alapvető része. A technológiai fejlesztésekből és a fejlődésből adódóan újabban egyre nagyobb mennyiségű mesterséges és természetes vegyi anyagnak vagyunk kitéve, számos különböző forrásból: az élelmiszerek, a víz, a gyógyszerek, a levegő, a kozmetikumok, az egészségügyi termékek, a ruházat és más fogyasztási cikkek révén. Nemcsak mi vagyunk e vegyi anyagoknak kitéve, hanem a környezet és az állatvilág is.

A vegyi anyagok együttes hatásaival három különböző helyzetben kell számolni:

  1. Az általunk használt termék különböző vegyi anyagok keveréke lehet, amelyek közül mindegyiknek egyidejűleg ki vagyunk téve, magunk és a környezet is.
  2. Előfordulhat, hogy egyetlen vegyi anyagnak vagyunk kitéve, amely különböző forrásokból származik. Ez azt eredményezheti, hogy idővel nagyobb a bennünket és a környezet érintő expozíció.
  3. Többféle forrásból származó, különböző időpontokban és különböző helyeken kiszabaduló különféle vegyi anyagoknak is ki lehetünk téve, a környezettel együtt. A többféle vegyi anyagnak való kitettség egyes esetekben súlyosabb hatásokhoz vezethet, mint az egyes vegyi anyagoknak való kitettség külön-külön.

A vegyi anyagok veszélyeit és kockázatait jelenleg anyagonként értékelik. Az EU korlátozza a vegyi anyagoknak az általunk vásárolt termékekben, a belélegzett levegőben és az élelmiszereinkben és a vízben megengedett mennyiségét. Továbbra is aggályos azonban, hogy az egyes vegyi anyagok önmagában való elemzése nem nyújt kellő biztonságot, és hogy a vegyi anyagok hatásainak összeadódásával módszeresebben kellene foglalkozni.

Egyelőre nincs olyan uniós szintű rendszer, amely a vegyi anyagok együttes hatásainak és kockázatainak az értékelésére szolgálna. Végbementek e területen fejlemények, és a tudósok keresik a módját annak, hogy hogyan lehetne a vegyi anyagok bennünket és a környezetet érintő, széles körű expozíciót előidéző csoportjait együttes kockázatértékelésnek alávetni. A standard kísérletekkel nagyon nehéz, ha nem lehetetlen valamennyi keveréket megvizsgálni. Jobb vizsgálati stratégiák és újszerű alternatív vizsgálati módszerek alkalmazására van szükség, amelyek számítógépes modellezésen és állatok igénybevétele nélküli módszereken alapulnak.

Az Európai Bizottság dolgozik azoknak a keverékeknek az azonosításán, amelyeket elsőbbségi jelleggel értékelni kell, mégpedig nem anyagonként, hanem együttes egészként, valamint más keverékekkel együttesen. A tudósok és a szabályozók keresik az új módszereket az információs hézagok kitöltésére is, hogy jobban megismerjük a keverékeket, amelyeknek ki vagyunk téve.

Az ECHA követi e terület fejleményeit, és az iparral, a tudományos körökkel és a nemzetközi szervezetekkel együtt dolgozik az európai piacon lévő vegyi anyagok veszélyességének és kockázatainak együttes értékelése iránti igény elemzésén, és ha igényt tárnak fel, az ECHA az együttes hatásokból eredő kockázatok kapcsán is fellép. Az alábbi hivatkozásokra kattintva példákat talál e fellépésekre.

Bővebben


Route: .live1