Ugrás a tartalomhoz

Elsősegély vegyi anyagokkal szembeni expozíció esetén

A mérgek olyan anyagok, amelyek az emésztőrendszerbe jutva, belélegezve vagy bőrrel, illetve szemmel érintkezve károsítják a szervezetet. Akkor is előfordulhat expozíció, ha Ön kivételesem körültekintő, és gondoskodik arról, hogy az ilyen anyagokat elzárva tartsa. Expozíció esetén a nemzeti toxikológiai központhoz fordulhat segítségért.

Minden tagállamban vannak toxikológiai központok, amelyek információkat gyűjtenek az Unió piacán forgalomba hozott, veszélyes keverékekben (például festékekben, mosószerekben vagy ragasztókban) megtalálható vegyi anyagokról azoktól az importőrökről vagy későbbi felhasználóktól, akik forgalomba hozatalukért felelősek.

Ezen információk ismeretében a toxikológiai központok mérgezés esetén egészségügyi tanácsokkal segíthetik a fogyasztókat, orvosokat és professzionális felhasználókat.

Az európai toxikológiai központok által éves szinten fogadott hívások mintegy felében gyermekeknek kérnek segítséget véletlen vegyianyag-expozíció miatt. Ezért semmiképpen ne hagyjon kisgyermekek által hozzáférhető helyen vegyi anyagokat tartalmazó termékeket.

Hogyan lehet megelőzni az otthoni mérgezéses eseteket?

Teendők Kerülendő lépések
Mindig olvassa el a figyelmeztető címkéket, és kövesse a biztonsági utasításokat. SOHA NE keverje a háztartási tisztítószereket egymással, mert mérges gőzök és gázok szabadulhatnak fel.
Tartsa az összes terméket és gyógyszert az eredeti csomagolásában, gyermekektől távol. SOHA NE öntse át a vegyi anyagokat vagy gyógyszereket másik tárolóedénybe.
Ne feledje, hogy a vitaminok, a vastabletták és a gyógynövénykészítmények szintén gyógyszernek minősülnek, és veszélyesek lehetnek a kisgyermekek számára. SOHA NE távolítsa el a címkéket a háztartási vegyszerekről vagy a gyógyszerdobozokról.
Ha abba kell hagynia a termék használatát, mindig tegye vissza a tetejét, és helyezze biztonságos helyre. SOHA NE a gyermeke előtt vegye be gyógyszerét! Azt hiheti, hogy édességet eszik, és megpróbálhatja utánozni Önt.

A munkahelyi biztonság megőrzése

Veszélyes vegyi anyagok szinte minden munkahelyen találhatók. Európa-szerte több millió munkavállaló érintkezik olyan vegyi és biológiai anyagokkal, amelyek károsíthatják az egészségüket.

Egyes rendkívül veszélyes vegyi anyagok – például az azbeszt, amely tüdőrákot és más halálos légzőszervi megbetegedéseket okoz – tiltottak, vagy szigorú ellenőrzés alatt álltak. Ott, ahol más veszélyes vegyi anyagokat továbbra is használnak, munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági jogszabállyal kezelik a munkahelyi kockázatokat.

A jogszabály értelmében a munkáltatóknak azonosítaniuk és értékelniük kell az összes munkahelyi kockázatot, így például a veszélyes vegyi anyagoknak való expozícióval járó kockázatokat is. A munkáltatóknak intézkedéseket kell meghatározniuk a kockázatok kezelésére, amelyeket végre kell hajtaniuk. A veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknál a munkáltatók a biztonsági adatlapokat használhatják információforrásként.

A biztonsági adatlapok olyan dokumentumok, amelyek információkat tartalmaznak a termék veszélyeiről, egyúttal tanácsokkal szolgálnak a munkavállalók számára a betartandó termékbiztonsági óvintézkedésekről. A veszélyes vegyi anyagok gyártóinak és szállítóinak az ipari és professzionális ügyfeleik rendelkezésére kell bocsátaniuk a biztonsági adatlapokat.

A biztonsági adatlapok részletesebb veszélyességi információkat tartalmaznak, mint a termék címkéje, mellett azonosítják a vegyi anyag veszélyeit, tanácsokat adnak a termék biztonságos kezelésével kapcsolatban, illetve hogy mit kell tenni vészhelyzetben, vagy hogy a termék használata biztonságos legyen.

A biztonsági adatlapok 4. szakasza az elsősegélynyújtásra vonatkozó intézkedéseket tartalmazza. Információkat nyújt arról, mit kell tenni, ha a munkavállaló belélegzi vagy lenyeli a vegyi anyagot, illetve az a bőrére vagy a szemébe jut. Tájékoztat továbbá a lehetséges tünetekről és az akut vagy késleltetett hatásokról, valamint a kezelésekről.

Bővebben


Route: .live2