Ugrás a tartalomhoz

Biztonsági óvintézkedések és expozíció

A biztonsági adatlapok és az expozíciós forgatókönyvek segítségével biztonságosan kezelheti a vegyi anyagokat, és megvédheti magát az expozíciótól. A munkahelyen használt veszélyes vegyi anyagok szállítóinak biztosítaniuk kell ezeket a biztonsági információkat, amelyekről munkáltatójától kérhet tájékoztatást.

A biztonsági adatlap (SDS) információkat tartalmaz a vegyi anyagokról és a keverékekről. Elsősorban a munkáltatók számára tartalmaz információt a veszélyekről, a környezeti veszélyeket is ideértve, és tanácsokat ad a biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.

A biztonsági adatlapok segítséget nyújtanak a munkavállalóknak abban, hogy megtegyék a szükséges munkahelyi intézkedéseket az egészségük, biztonságuk és a környezet védelme érdekében. A biztonságos kezelésről, tárolásról és ártalmatlanításról is tartalmaznak információt. A biztonsági adatlapnak különösen lehetővé kell tennie a munkáltató számára, hogy meghatározza, van-e veszélyes vegyi anyag a munkahelyen, és értékelje az anyagok használatából eredő kockázatokat a munkavállalók egészségére és biztonságára nézve.

A nagy mennyiségben előállított veszélyes vegyi anyagok esetében a biztonsági adatlapokat ki kell bővíteni, hogy még több információt tartalmazzanak az ilyen anyagok biztonságos használatára vonatkozóan. A keverékekre, például festékekre és oldószerekre vonatkozó információ a biztonsági adatlap fő részében található.

Az anyagokkal kapcsolatos biztonsági információ a biztonsági adatlaphoz csatolt expozíciós forgatókönyvekben található. Az expozíciós forgatókönyvek olyan dokumentumok, amelyek meghatározzák a veszélyes anyagok elfogadhatatlan kockázatoknak való kitettség nélküli kezelésének feltételeit. Más szóval biztonságos használatra vonatkozó utasítások.

Mit a helyzet a maximális expozíciós szintekkel?

Fontos ellenőrizni a vegyi anyagoknak a különböző munkakörülmények között történő expozícióját, hogy Ön biztonságosan végezhesse munkáját még akkor is, ha veszélyes vegyi anyagokat kezel.

Az EU vegyi anyagokra vonatkozó jogszabályai tartalmazzák a vegyi anyagokkal szembeni expozíció maximálisan ajánlott szintjeit. Ezek olyan koncentrációszintek, amelyek alatt a kémiai anyagok nem károsak az egészségünkre. A „származtatott hatásmentes szintek” (DNEL-ek) a szállítótól származnak. Biocid anyagoknál „elfogadható expozíciós szinteket” (AEL-ek) használnak.

A biztonsági adatlapokon és az expozíciós forgatókönyveken szereplő információk és gyakorlati tanácsok kulcsfontosságúak a munkahelyi biztonsági intézkedések megtervezéséhez és az expozíció származtatott hatásmentes szint alatti tartásához.

A munkáltatónak ellenőriznie kell ezeket az információkat, mint ahogy azt is, hogy rendelkezésre állnak-e megfelelő intézkedések és biztonsági óvintézkedések a kockázatok elkerülésére. Ez lehetővé teszi azt, hogy a munkahelyi vegyi anyagoknak való expozíció ellenőrzés alatt álljon. Győződjön meg róla, hogy Ön és munkatársai is ismerik és alkalmazni tudják a kibővített biztonsági adatlapon szereplő intézkedéseket. Ellenkező esetben kérje meg munkáltatóját, hogy biztosítson képzést.


Route: .live1