Ugrás a tartalomhoz

Ismerjük meg a címékeket

A termékek címkéin látható figyelmeztető szimbólumok és meghatározott színek tájékoztatást nyújtanak arról, hogy az adott anyag vagy keverék milyen kárt képes okozni az egészségben vagy a környezetben.

A veszélyt jelző piktogram a címkén szereplő kép, amely egy figyelmeztető szimbólumot és meghatározott színeket tartalmaz, amelyek célja, hogy tájékoztatást nyújtsanak arról, hogy az adott anyag vagy keverék milyen kárt képes okozni az egészségben vagy a környezetben. A CLP-rendelet új osztályozási és címkézési rendszert vezetett be a veszélyes vegyi anyagok tekintetében az Európai Unióban. A piktogramokat is megváltoztatták, és azok immár összhangban vannak az ENSZ globálisan harmonizált rendszerével.

A címkéket magyarázó infografika megtekintéséhez kattintson ide

Az új piktogramok, amelyek a korábbi jogszabály alapján feltüntetett régi, narancssárga négyzetek helyébe lépnek, vörös gyémánt alakot formáznak fehér háttérrel. 2010. december 1. óta egyes anyagokat és keverékeket már az új jogszabálynak megfelelően címkéztek. A régi piktogramok használata 2017. június 1. óta nem megengedett a piacon.

Legyen biztonságban, és bongéssze az alábbi infografikát, hogy megismerjedjen az új piktogramokkal.

Mit tartalmaz a címke?

A piktogramokon túlmenően a címkén szerepel a piktogram jelentésének magyarázata is (figyelmeztető mondat). Ugyanahhoz a piktogramhoz több figyelmeztető mondat tartozhat az anyag vagy keverék által előidézhető hatásokhoz kapcsolódóan. Például a felkiáltó jel szimbólum jelentheti, hogy az anyag vagy keverék légúti irritációt okozhat, vagy hogy súlyos szemirritációt vagy bőrirritációt okozhat. A címkén óvintézkedésre vonatkozó mondatokat is talál, amelyek jelzik, hogany kell a terméket biztonságosan kezelni, és hogy milyen intézkedéseket kell tennie, ha véletlenül érintkezik a termékkel. A címke egy „figyelmeztetést” is tartalmaz, amely jelzi a termék által okozható kár súlyosságát: A „veszély” a súlyosabb kárt, a „figyelem” a kevésbé súlyos kárt jelzi.

Az e címkéket hordozó termékek kárt okozhatnak, ha nem kezelik őket megfelelően. Ismerje meg, mit jelentenek a címkék, és a biztonságos felhasználás érdekében olvassa el az utasításokat.

 
Példa címkére

Route: .live1