Ugrás a tartalomhoz

Mi a helyzet az importált termékekkel?

Az uniós jogszabályok az uniós piacon megvásárolható termékek biztonságosabb felhasználását is célként tűzik ki. Olyan rendszerek működnek, amelyek biztosítják a termékek biztonságát, valamint amelyekkel nyomon követhetők és bevonhatók a nem biztonságos termékek.

Az uniós jogszabályok magas biztonsági szabványokat írnak elő. Az általános termékbiztonságról szóló irányelv célja annak biztosítása, hogy az EU-ban csak biztonságos termékeket értékesítsenek. A vállalatoknak csak olyan termékeket szabad importálniuk és eladniuk, amelyek biztonságosak, és tájékoztatniuk kell a fogyasztókat a termékeikkel kapcsolatos bármilyen kockázatról. Arról is gondoskodniuk kell, hogy a veszélyes termékeket nyomon lehessen követni, hogy ezeket a fogyasztókat érintő kockázatok elkerülése érdekében el lehessen távolítani. Ha tehát olyan terméket vásárol, amelyet nem az EU-ban gyártottak, hanem máshonnan importáltak, ennek is meg kell felelnie ugyanazoknak a kémiai biztonsági szabványoknak. Ezért a termékeket az EU-ba behozó importőr a felelős.

A REACH-rendelet alapján az Európába termékeket importáló vállalatoknak tudniuk kell, hogy termékeik tartalmaznak-e bizonyos mérték feletti mennyiségben különös aggodalomra okot adó anyagokat, és kötelesek ezt az információt kérésre továbbadni a kiskereskedőknek és a fogyasztóknak. Az importőröknek azt is tudniuk kell, hogy termékeik tartalmaznak-e olyan vegyi anyagokat, amelyeket Európában korlátoznak – mint például az ékszerekben az ólmot.

A hatóságok a nem biztonságos termékek kezelése érdekében a REACH-rendelet alapján korlátozásokat alkalmazhatnak. Korlátozhatják vagy megtilthatják például valamely vegyi anyag használatát, akár önmagában, akár valamely meghatározott termékben.

A nem biztonságos termékek azonosítása és az uniós piacról való eltávolítása

Ha a nyomon követés arra utal, hogy a forgalomban lévő valamely termék nem biztonságos, léteznek olyan rendszerek, amelyek kezelik a problémát, és gondoskodnak e termék eltávolításáról. 

Elsősorban a tagállami nemzeti hatóságok felelőssége annak ellenőrzése, hogy a forgalomban lévő termékek biztonságosak-e, és e hatóságok szükség esetén szankciókat alkalmaznak. Szorosan együttműködnek a vámhatóságokkal, hogy megvédjék a fogyasztókat az EU-n kívülről érkező, nem biztonságos importtermékekkel szemben.

E folyamat támogatása érdekében az Európai Bizottság egy biztonsági riasztási rendszert működtet, amely lehetővé teszi, hogy az uniós országok gyorsan információt egymással cseréljenek a veszélyes, nem élelmiszer jellegű termékekről, amelyek veszélyt jelentenek a fogyasztók egészségére és biztonságára nézve.

Ha valamely tagállam hatóságai veszélyes terméket azonosítanak, a terméket bevonhatják, és a hatóság tájékoztatja az Európai Bizottságot. A Bizottság ezután tájékoztatja a többi uniós tagállamot, és a fogyasztóknak szóló figyelmeztetést tesz közzé, ha a termék már forgalomban van. Ha a terméket a határon fedezik fel, a behozatalt leállítják. Ha a terméket az EU-n kívülről importálják, például Kínából, tájékoztatják a kínai hatóságokat.

Az ECHA e termékek egy részét közzéteszi közösségimédia-csatornáin. Ha érdekli a Rapid Alert-rendszer teljes jelentése, kövesse az alábbi hivatkozást. 

Bővebben


Route: .live2