Skip to Content

Alternatyvūs metodai, taikytini siekiant išvengti bandymų su gyvūnais

Kad cheminės medžiagos būtų saugios naudoti, jas reikia tikrinti. Tai reiškia, kad norėdami suprasti, kaip cheminės medžiagos gali veikti žmones ir aplinką, turime turėti mokslinės informacijos. Yra daug būdų, kaip gauti tokius duomenis.

Pramonės atstovai privalo žinoti apie jų gaminamų cheminių medžiagų keliamus pavojus. Turėdami tokių žinių jie galės užtikrinti saugų cheminių medžiagų naudojimą ir suvaldyti galimą riziką. Informacijos apie daugelio cheminių medžiagų poveikį sveikatai (pavyzdžiui, kad jos gali sukelti vėžį) ar aplinkai vis dar trūksta. Todėl reikia atlikti naujus cheminių medžiagų tyrimus.

Alternatyvių metodų skatinimas

Europos Sąjungoje teisės aktais reikalaujama, kad, kai tik įmanoma, bendrovės vengtų bandymų su gyvūnais ir taikytų kitus metodus. Pavyzdžiui, bendrovės gali atlikti bandymus, pasitelkdamos kompiuterinius modelius (in silico arba QSAR), arba bandymus, kuriems naudojamos ląstelės ar audiniai (in vitro). Bendrovės, siekdamos numatyti jų gaminamos cheminės medžiagos savybes, taip pat gali naudotis jau atliktuose panašių cheminių medžiagų tyrimuose pateikta informacija.

Teisės aktais taip pat numatyta, kad bendrovės, registruojančios tą pačią cheminę medžiagą, ją registruodamos turi bendradarbiauti. Jos turi dalytis su jų chemine medžiaga susijusia informacija ir bandymų rezultatais, kad nereikėtų kartoti bandymų su gyvūnais. Peržiūrėjusios visus kitus prieinamus duomenų šaltinius, jos turi susitarti, ar reikia atlikti naujus bandymus.

Mokslininkai, siekdami panaikinti bandymus su gyvūnais, kuria naujus bandymų metodus. Tačiau alternatyvių metodų ir principų dar negalima taikyti visais atvejais, ypač siekiant išsiaiškinti ilgalaikį cheminių medžiagų poveikį žmonėms ir aplinkai, pavyzdžiui, ar tam tikros cheminės medžiagos sukelia vėžį arba ar jos turi įtakos mūsų reprodukcinei sveikatai. Todėl, jei nelieka kitų galimybių, daugelis cheminių medžiagų vis dar bandomos su gyvūnais.

Nemokamos priemonės

Esama įvairių priemonių, kuriomis gali naudotis bendrovės, siekdamos rasti jau turimus duomenis apie jų gaminamas chemines medžiagas. Pavyzdžiui, galima pasinaudoti portalo „eChemPortal“ duomenų baze, siekiant patikrinti, ar kitos institucijos jau turi informacijos apie bandymus su gyvūnais. Priemonių rinkinys QSAR Toolbox – programinės įrangos taikomoji programa, leidžianti įvesti trūkstamus duomenis.

ECHA svetainėje bendrovėms, taip pat suinteresuotiems piliečiams ir organizacijoms suteikiama galimybė gauti daug informacijos apie chemines medžiagas. Ši informacija surinkta iš registracijos dokumentacijų, kurias bendrovės turi pateikti agentūrai ECHA, kad savo chemines medžiagas galėtų tiekti ES rinkai.

Daugiau informacijos


Route: .live2