Skip to Content

Cheminės medžiagos žemės ūkyje

Užsiimant tradiciniu ūkininkavimu naudojami pesticidai augalams apsaugoti ir trąšos jų augimui ir derlingumui skatinti. Užsiimant ekologiniu ūkininkavimu jų naudojimas yra labai apribotas. ES siekia, kad užsiimant abiejų rūšių ūkininkavimu gaminami produktai būtų saugesni vartotojams.

Pesticidai (dar žinomi kaip žemės ūkio cheminės medžiagos) yra augalams apsaugoti nuo kenkėjų skirtos medžiagos. Juose yra herbicidų, skirtų piktžolėms naikinti, fungicidų, skirtų apsaugai nuo ligų, ir insekticidų, skirtų vabzdžiams naikinti. Šios cheminės medžiagos, deja, ne tik padeda atsikratyti nepageidaujamų kenkėjų, bet ir gali pakenkti mūsų sveikatai ir aplinkai.

Pesticidų (augalų apsaugos produktų) sudėtyje yra ne mažiau kaip viena veiklioji medžiaga, jie naudojami siekiant:

  • apsaugoti augalus nuo kenkėjų ir ligų;
  • reguliuoti augalų augimą;
  • išsaugoti augalinius produktus;
  • išnaikinti nepageidaujamus augalus arba neleisti jiems augti.

Kokių veiksmų imasi ES?

ES kontroliuoja pesticidų naudojimą siekdama sumažinti pavojų mūsų sveikatai ir aplinkai.

Visų pesticidų sudėtyje yra veikliųjų medžiagų, kurios naikina „kenkėjus“ arba nepageidaujamus augalus. Visas veikliąsias medžiagas, kurios Europos Sąjungoje naudojamos gaminant augalų apsaugos produktus, turi patvirtinti Europos Komisija, kad prieš pateikiant šiuos produktus rinkai būtų užtikrinta, jog jos yra saugios. Medžiagos turi būti saugios žmonių ir gyvūnų sveikatai ir aplinkai.

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) atlieka pesticidų rizikos vertinimą ir Europos Komisijai bei valstybėms narėms sprendimų priėmimo procese teikia mokslinę pagalbą. Remiantis šiais intensyviai atliekamais vertinimais suteikiami patvirtinimai. EFSA yra atsakinga ES agentūra, kuri savo svetainėje pateikia išsamią informaciją (nuoroda į EFSA svetainę pateikta toliau).

ECHA prižiūri, kaip įgyvendinamas su cheminių medžiagų klasifikavimu ir ženklinimu susijęs teisės aktas. Cheminės medžiagos yra vertinamos ir ženklinamos atsižvelgiant į pavojingas savybes, kurių jos gali turėti.

Šiuolaikiniame žemės ūkyje naudojama daug įvairių medžiagų. Galbūt girdėjote apie glifosatą, kuris yra vienas dažniausiai naudojamų herbicidų piktžolėms naikinti? Toliau pateikta daugiau atnaujintos informacijos apie šios medžiagos vertinimą.

Ekologinis ūkininkavimas

Vienas iš būdų sumažinti aplinkos taršą pesticidais ir jų poveikį žmogui yra gaminti ekologiškus produktus. Užsiimant ekologiniu ūkininkavimu cheminių pesticidų, sintetinių trąšų, antibiotikų ir kitų medžiagų naudojimas yra labai apribotas. Ekologiniai ūkiai turi laikytis tam tikrų griežtų taisyklių, kad jų produktai galėtų būti vadinami ekologiškais.

Ekologiškų produktų perdirbimui taikomi tam tikri svarbūs principai, pavyzdžiui:

  • labai griežtai ribojamas žemės ūkio cheminių medžiagų, pesticidų, trąšų, antibiotikų ir maisto priedų naudojimas;
  • draudžiama naudoti genetiškai modifikuotus organizmus (GMO);
  • naudojami vietoje esantys ištekliai;
  • renkamasi auginti tokių rūšių augalus ir gyvūnus, kurie yra atsparūs ligoms ir gali prisitaikyti prie vietos sąlygų.

Jeigu norite sužinoti, kokių veiksmų ES imasi ekologinio ūkininkavimo srityje, spustelėję toliau pateiktą nuorodą rasite daugiau informacijos.

Daugiau informacijos


Route: .live1