Skip to Content

Cheminės medžiagos valymo priemonėse

Cheminės medžiagos padaro jūsų valymo priemones veiksmingas. Svarbu, kad visada patikrintumėte jų etiketes ir naudotumėte jas saugiai.

Skalbimo priemonės, universalūs valikliai, indų plovimo skysčiai – visų jų sudėtyje yra medžiagų, vadinamų paviršinio aktyvumo medžiagomis arba aktyviosiomis paviršiaus medžiagomis. Jos sumažina paviršiaus įtempį tarp vandens ir riebalų (skystų ar kieto pavidalo riebalų), kad jie galėtų susimaišyti ir vanduo galėtų riebalus nuplauti. Todėl mes skalbiame nešvarius drabužius skalbikliais, galinčiais pašalinti kieto pavidalo ar skystus nešvarumus.

Jeigu pažvelgsite į valymo priemonių sudėtį, taip pat rasite daug kitų cheminių medžiagų. Pavyzdžiui, biologinių ploviklių sudėtyje yra fermentų. Jie padeda suskaidyti ir pašalinti riebalus, taip pat maisto ir kitokius likučius. Įvairios cheminės medžiagos taip pat naudojamos siekiant suteikti produktui kvapą ar spalvą arba norint jį išsaugoti.

Saugesnių produktų reglamentavimas

Europos Sąjungoje įvairiomis taisyklėmis siekiama valymo priemonių naudojimą padaryti saugesnį. Pavyzdžiui, reglamentu dėl cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP reglamentas) reguliuojama, kaip cheminės medžiagos ir gaminiai, kuriuose yra šių medžiagų, turi būti ženklinami ir pakuojami. Jeigu gaminio sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, jis turi būti paženklintas piktograma su jos reikšmės paaiškinimu. Taip vartotojams padedama naudoti gaminį saugiai ir patariama, ką daryti nelaimingo atsitikimo atveju.

Ploviklių reglamentu užtikrinama, kad į rinką gali būti pateikiami tik tie plovikliai, kuriuose naudojamos visiškai biologiškai skaidžios paviršinio aktyvumo medžiagos. Be to, jų etiketėse turi būti pateikta informacija apie gaminio sudedamąsias dalis ir tinkamą dozavimą. Taip vartotojai apsaugomi nuo alergijų ir padedama išvengti pernelyg didelio ploviklių naudojimo.

O kaip dėl pakavimo?

CLP reglamentu taip pat siekiama pakuotes padaryti saugesnes vaikams. Valymo priemonės, kuriose yra pavojingų cheminių medžiagų, neturėtų atrodyti patraukliai vaikams ir jų pakuotės neturėtų būti panašios į maisto produktų ar vaistų pakuotes. Be to, jos turėtų būti uždarytos taip, kad vaikai negalėtų lengvai jų atidaryti, pavyzdžiui, dangteliu, kurį reikia atidaryti abiem rankomis.

Skystų ploviklių kapsulės turi būti atsparios spaudimui ir neturi ištirpti pernelyg greitai. Juose yra kvapioji medžiaga, kuri, vaikui įsidėjus kapsulę į burną, sukelia išspjovimo reakciją. Be to, išorinė vienkartinių kapsulių pakuotė turi būti neskaidri, kad vaikams būtų sunkiau pamatyti joje esančias atskiras kapsules.

Patarimai, susiję su saugesniu naudojimu

  • Patikrinkite jūsų naudojamų gaminių pakuotes ir vadovaukitės instrukcija, kad įsitikintumėte, jog saugiai juos naudojate ir laikote. Pavojaus piktogramose parodoma, kokią žalą jūsų sveikatai ar aplinkai produktas gali sukelti. Etiketėse taip pat turi būti pateikta informacija apie tai, ką reikia daryti nelaimingo atsitikimo atveju.
  • Rinkitės aplinką tausojančius ploviklius, pažymėtus oficialiu ekologiniu ženklu, pavyzdžiui, ES ekologiniu ženklu arba „Nordic“ ekologiniu ženklu.
  • Visada naudokite valymo priemones pagal instrukcijas. Kai kurios priemonės gali sukelti alergines reakcijas ir sudirginti odą bei akis. Pavyzdžiui, užsikimšusių kanalizacijos vamzdžių ir tualeto valikliuose gali būti ėsdinančių medžiagų, kurios gali stipriai nudeginti odą ir pakenkti akims. Indaplovėms skirti plovikliai, kalkių nuosėdų šalinimo priemonės ir orkaičių valikliai taip pat gali smarkiai pakenkti jūsų sveikatai, jeigu netinkamais su jais elgsitės.
  • Nepamirškite laikyti valymo priemonių vaikams ar gyvūnams nepasiekiamose vietose. Taip pat būkite atsargūs ir nemaišykite skirtingų valymo priemonių tarpusavyje ir nekeiskite taros, kurioje jas laikote.

Daugiau informacijos


Route: .live2