Skip to Content

Bendras cheminių medžiagų poveikis

Mūsų aplinkoje visur yra cheminių medžiagų, tačiau kas nutinka mūsų sveikatai ar aplinkai, kai kelių atskirų medžiagų poveikis susijungia?

Chemija yra labai svarbi mūsų gyvenimo ir egzistencijos dalis. Pastaruoju metu, išgyvendami technologinę plėtrą ir raidą, kartu susiduriame su vis didesniu kiekiu žmogaus sukurtų ir natūralių cheminių medžiagų iš įvairių šaltinių, kaip antai maistas, vanduo, oras, kosmetika, sveikatos priežiūros priemonės, drabužiai ir kitos vartojimo prekės. Jos veikia ne tik mus, bet ir aplinką bei laukinę gyvūniją.

Bendras cheminių medžiagų poveikis pasireiškia trimis skirtingais būdais:

  1. Mūsų naudojamame produkte gali būti skirtingų cheminių medžiagų mišinys, kurio visi komponentai veikia mus ir aplinką vienu metu.
  2. Mus gali veikti viena cheminė medžiaga, atsirandanti iš skirtingų šaltinių. Taip laikui bėgant mes ir aplinka patiriame didesnį jos poveikį.
  3. Skirtingos cheminės medžiagos, skirtingu metu ir skirtingose vietose sklindančios iš skirtingų šaltinių, gali daryti poveikį mums ir aplinkai. Kai kuriais atvejais skirtingų cheminių medžiagų poveikis vienu metu gali daug labiau pakenkti nei pavienių cheminių medžiagų poveikis.

Šiuo metu kiekvienos cheminės medžiagos keliamas pavojus ir rizika vertinami atskirai. ES riboja leistiną cheminių medžiagų kiekį produktuose, kuriuos perkame, ore, kuriuo kvėpuojame, taip pat mūsų maiste ir vandenyje. Vis dar kelia susirūpinimą tai, kad atskirų cheminių medžiagų tyrinėjimas neužtikrina pakankamo saugumo ir kad bendras įvairių cheminių medžiagų poveikis turėtų būti nagrinėjamas sistemingiau.

Kol kas nėra visoje ES taikomos sistemos, pagal kurią būtų vertinamas bendras įvairių cheminių medžiagų poveikis ir jų keliamas pavojus. Šioje srityje yra pokyčių ir mokslininkai tiria būdus, kaip būtų galima atlikti didelį poveikį mums ir aplinkai darančių cheminių medžiagų grupių bendrą rizikos vertinimą. Išbandyti visus medžiagų mišinius atliekant standartinius bandymus labai sudėtinga arba net neįmanoma. Reikia pasitelkti geresnes bandymų strategijas ir naujus alternatyvius bandymų metodus, kuriuose naudojamas skaičiuojamasis modeliavimas ir nenaudojami gyvūnai.

Europos Komisija siekia nustatyti mišinius, kurie turi būti įvertinti pirmiausia vertinant ne atskiras juose esančias medžiagas, o bendrai, taip pat derinyje su kitais mišiniais. Mokslininkai ir reguliavimo institucijos taip pat ieško naujų būdų pateikti trūkstamą informaciją, kad būtų galima geriau suprasti mums poveikį darančius mišinius.

ECHA stebi pokyčius šioje srityje ir dirba su pramonės, akademinės bendruomenės ir tarptautinių organizacijų atstovais, siekdama išnagrinėti Europos rinkoje esančių cheminių medžiagų bendro pavojaus ir rizikos vertinimo poreikį, o kai nustatoma, kad toks poreikis yra, ECHA imasi veiksmų dėl bendro poveikio rizikos. Žiūrėkite toliau pateiktas nuorodas į tokių veiksmų pavyzdžius.

Daugiau informacijos


Route: .live1