Skip to Content

Pirmoji pagalba patyrus cheminių medžiagų poveikį

Nuodai – medžiagos, kenkiančios jas nurijus, įkvėpus arba joms liečiantis su oda ar akimis. Net jeigu esate labai atsargus ir chemines medžiagas laikote nepasiekiamoje vietoje, jų poveikio vis tiek gali nepavykti išvengti. Jeigu taip nutiko, jums gali padėti nacionalinis apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras.

Kiekvienoje ES valstybėje narėje veikia apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai, kurie iš importuotojų arba tolesnių naudotojų, pateikiančių chemines medžiagas į ES rinką, gauna informaciją apie pavojinguose mišiniuose (pvz., dažuose, plovikliuose ir klijuose) esančias chemines medžiagas.

Turėdami šią informaciją apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurai gali padėti vartotojams, gydytojams ir profesionaliems naudotojams teikdami medicinines konsultacijas apsinuodijus cheminėmis medžiagomis.

Kiekvienais metais maždaug pusė skambinančiųjų Europos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurams praneša apie atvejus, kai cheminėmis medžiagomis atsitiktinai apsinuodijo vaikai. Todėl įsitikinkite, ar nepaliekate produktų, kurių sudėtyje yra cheminių medžiagų, vaikams lengvai pasiekiamose vietose.

Kaip išvengti apsinuodijimo namuose?

Ką daryti Ko nedaryti
Visada perskaitykite įspėjamuosius užrašus ir laikykitės saugos nurodymų. Valydami NEMAIŠYKITE buitinių produktų, nes taip gali pasklisti nuodingi garai.
Laikykite visus produktus ir vaistus originalioje jų pakuotėje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje. NEPERPILKITE buitinių cheminių medžiagų arba vaistų į kitas pakuotes.
Nepamirškite, kad vitaminai, geležies papildai ir žoliniai vaistai taip pat yra vaistai ir gali būti pavojingi mažiems vaikams. NENUPLĖŠKITE etiketės nuo buitinių cheminių produktų arba vaistų buteliukų.
Jeigu turite atsitraukti nuo naudojamo produkto, pirmiausia uždarykite indą ir padėkite jį į saugią vietą. NEVARTOKITE vaistų matant vaikams, nes jie gali daryti tą patį, manydami, jog tai saldainiai.

Sauga darbe

Pavojingų cheminių medžiagų yra beveik visose darbo vietose. Milijonai darbuotojų visoje Europoje susiduria su žalingomis cheminėmis ir biologinėmis medžiagomis.

Kai kurios labai pavojingos cheminės medžiagos (pvz., asbestas, galintis sukelti plaučių vėžį ir kitas mirtinas kvėpavimo takų ligas) yra uždraustos arba griežtai kontroliuojamos. Tačiau jeigu kitos pavojingos cheminės medžiagos vis dar naudojamos, riziką darbo vietoje padeda valdyti priimti darbuotojų sveikatos ir saugos teisės aktai.

Pagal šiuos teisės aktus darbdaviai turi nustatyti ir įvertinti visas grėsmes darbo vietoje, įskaitant riziką patirti pavojingų cheminių medžiagų poveikį. Darbdaviai taip pat turi nustatyti rizikai valdyti skirtas priemones ir jas įgyvendinti. Norėdami gauti informacijos apie su pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusią riziką, darbdaviai gali pasinaudoti saugos duomenų lapais.

Saugos duomenų lapai – dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie produkto keliamą pavojų ir patarimai, kokių atsargumo priemonių turėtų imtis darbuotojai, norėdami saugiai naudoti produktą. Pavojingų cheminių medžiagų gamintojai ir tiekėjai savo pramonės ir profesionaliems klientams turi pateikti saugos duomenų lapus.

Saugos duomenų lapuose pateikiama išsamesnės informacijos apie pavojų nei produkto pakuotėje ir jie gali būti naudojami siekiant atpažinti naudojamos cheminės medžiagos keliamą pavojų bei nuo jo apsisaugoti, nes pateikiami patarimai, kaip saugiai naudoti produktą ir kaip elgtis kritinėje situacijoje.

Saugos duomenų lapo 4 skyriuje aptariamos pirmosios pagalbos priemonės. Pateikiama informacija, kaip elgtis, jeigu darbuotojas įkvepia cheminės medžiagos, ją nuryja arba jei ji liečiasi su oda ar akimis. Taip pat nurodoma informacija apie galimus simptomus, ūmų arba uždelstą poveikį ir gydymą.

Daugiau informacijos


Route: .live2