Skip to Content

Kur rasti daugiau informacijos apie cheminę saugą darbe?

Svarbu žinoti, su kokiomis cheminėmis medžiagomis dirbate, kad suprastumėte, kaip saugiai jas naudoti. Daug informacijos galima rasti patikimuose šaltiniuose, todėl būtinai jais naudokitės.

Informaciją apie ES rinkoje esančias pavojingas ir plačiau naudojamas chemines medžiagas ir apie tai, kaip jos klasifikuojamos, galite rasti mūsų interneto svetainėje.

Ilgainiui gali būti nustatyta naujų cheminės medžiagos keliamų pavojų. Dėl to gali tekti keisti jų pavojingumo klasifikaciją, o jūsų darbdaviui gali tekti peržiūrėti rizikos vertinimą ir saugos priemones jūsų darbo vietoje. Todėl jūs arba jūsų darbdavys turi reguliariai lankytis mūsų interneto svetainėje.

Pradėti galite nuo mūsų svetainės cheminių medžiagų paieškos skilties.

Tai unikalus informacijos apie Europoje pagamintas ir į ją importuotas chemines medžiagas šaltinis. Čia pateikiama informacija apie pavojingas cheminių medžiagų savybes, klasifikavimą, ženklinimą ir saugų jų naudojimą. Ši duomenų bazė reguliariai atnaujinama.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA)

Milijonai darbuotojų visoje Europoje susiduria su jiems žalą galinčiais padaryti cheminiais ir biologiniais veiksniais. EU-OSHA taip pat sprendžia klausimus, susijusius su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, keliančiomis riziką darbuotojų sveikatai ar saugai. Ši agentūra dirba tam, kad Europos darbo vietos būtų saugesnės, sveikesnės ir produktyvesnės – iš to naudos turi įmonės, darbuotojai ir valdžios sektorius.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Klauskite savo profesinės sąjungos

Europos profesinės sąjungos aktyviai dirba su ES institucijomis siekdamos apsaugoti darbuotojus nuo cheminių medžiagų keliamų pavojų. Profesinių sąjungų interneto svetainėse galite rasti daug informacijos, taip pat priemonių ir naudingų išteklių, kurie padės jums dirbti saugiai.


Route: .live1