Skip to Content

Cheminių medžiagų registracijos pramonė

Rinkoje yra tūkstančiai skirtingų cheminių medžiagų. Medžiagos, kurių Europoje sunaudojama daugiau kaip viena tona, turi būti įregistruotos, kad galėtume daugiau sužinoti apie jų galimą poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai.

Chemijos pramonėje tokios žaliavos kaip aliejus, gamtinės dujos, oras, vanduo, metalai ir mineralai paverčiami tūkstančiais skirtingų produktų. Nuo 1930 m. iki šių dienų bendra cheminių medžiagų gamyba padidėjo nuo 1 mln. tonų iki keleto šimtų milijonų tonų. 

Vis dar nežinoma, kiek tiksliai cheminių medžiagų yra rinkoje, nes kasmet rinkai pateikiama daugybė naujų medžiagų.

Pagal ES cheminių medžiagų teisės aktą – REACH reglamentą – reikalaujama, kad cheminės medžiagos, kurių Europos Sąjungoje arba Europos ekonominėje erdvėje kasmet pagaminama arba importuojama bent viena tona, turi būti įregistruotos. ECHA tikisi, kad iki 2018 m. bus įregistruota apie 30 000 cheminių medžiagų. Bendrovės turi pateikti informaciją apie jų gaminamas ir naudojamas chemines medžiagas, pavojingas šių medžiagų savybes ir galimus saugius jų naudojimo būdus. Taip galime daugiau sužinoti apie tikėtiną šių medžiagų poveikį mūsų sveikatai ir aplinkai. Dauguma šių duomenų skelbiami ECHA interneto svetainėje.

Sekite informaciją apie cheminių medžiagų registraciją.

Iš šio žemėlapio matyti, kiek registracijos paraiškų ECHA gavo iš skirtingų šalių. Galite matyti, kur cheminės medžiagos yra gaminamos arba importuojamos Europos Sąjungoje (Europos ekonominėje erdvėje) ir kurios cheminės medžiagos yra dažniausiai registruojamos. 

Europos Sąjungos chemijos pramonės vertė – daugiau kaip 500 mlrd. EUR per metus. Joje tiesiogiai įdarbinama 1,2 mln. darbuotojų, iki 3,6 mln. darbuotojų dirba sektoriuose, kuriuose naudojamos cheminės medžiagos. 

Daugiau informacijos


Route: .live1