Skip to Content

Ką europiečiai galvoja apie chemines medžiagas?

Iš „Eurobarometro“ atlikto tyrimo, kuriame dalyvavo beveik 28 000 žmonių 28 valstybėse, matyti, kad 65 proc. gyventojų yra susirūpinę dėl patiriamo cheminių medžiagų poveikio; 26 proc. jų yra labai susirūpinę, o 39 proc. – šiek tiek susirūpinę.

Skirtingose valstybėse narėse apklausoje dalyvavusių žmonių susirūpinimo lygis skiriasi: Šiaurės Europos gyventojai paprastai jaučiasi geriau informuoti ir yra mažiau sunerimę negu Pietų Europos gyventojai. Tačiau visose valstybėse narėse bent pusė respondentų išreiškė tam tikrą susirūpinimą.

Ar pavojaus piktogramos yra naudingos?

Atliekant tyrimą taip pat buvo aiškinamasi, ar gyventojai žino apie pavojaus piktogramas. Nors gyventojai turėjo nedaug galimybių susipažinti su naujomis piktogramomis, kai kuriems apie jas jau labai gerai žinoma.

  • 92 proc. yra matę degumą žyminčią piktogramą ir beveik visi iš jų (96proc.) žino, ką ji reiškia.
  • Kita vertus, tik 20 proc. apklausoje dalyvavusių žmonių atpažino didelį pavojų sveikatai žyminčią piktogramą.

 

Gyventojai taip pat vadovaujasi etiketėse pateikiama informacija:

  • 76 proc. skaito saugos instrukcijas;
  • 57 proc. iš jų skaito etiketėje nurodytas instrukcijas, o
  • 19 proc. – ieško daugiau informacijos.

Ar gyventojai palankiau vertina Europos Sąjungos gaminius?

Beveik pusė apklaustųjų (47 proc.)  manė , kad ES pagaminti produktai yra saugesni nei tie, kurie pagaminti kitur. Tik 5 proc. manė, kad iš trečiųjų šalių importuojamų gaminių sudėtyje esančios cheminės medžiagos yra saugesnės.

Įdomu tai, kad 30 proc. apklaustųjų nelabai pasitikėjo nei Europos Sąjungoje, nei už jos ribų pagamintais produktais, ir nemanė, kad juose esančios cheminės medžiagos yra saugios.

Gyventojų manymu, situacija gerėja

Apklausoje dalyvavusių žmonių buvo paklausta, ar, jų manymu, gaminių sudėtyje esančių cheminių medžiagų sauga padidėjo ar sumažėjo, palyginti su situacija prieš 10–15 metų.

  • 44 proc. jų mano, kad gaminiuose naudojamų cheminių medžiagų sauga per pastaruosius 10–15 metų padidėjo;
  • 33 proc. mano, kad situacija išliko daugmaž tokia pati, o
  • 16 proc. mano, kad ji pablogėjo.

Route: .live2