Skip to Content

Skaitykite etiketėse pateikiamą informaciją

Sauga darbe prasideda nuo pavojingų cheminių medžiagų ženklinimo ir saugaus naudojimo instrukcijų išmanymo ir supratimo. Pagal teisės aktus, cheminių medžiagų tiekėjai turi klasifikuoti turimas chemines medžiagas ir mišinius. Išsiaiškinkite, ką reiškia etiketės, ir būkite saugūs!

Pavojingos medžiagos ir mišiniai turi būti klasifikuojami, o rinkai pateikiamos cheminės medžiagos turi būti tinkamai ženklinamos ir pakuojamos.

Etiketės gali padėti nustatyti, kurios cheminės medžiagos yra pavojingos ir kaip jos gali pakenkti. Jose taip pat pateikiama informacija apie tai, kaip saugiai laikyti ir naudoti pavojingas medžiagas.

Produktų, kurių sudėtyje yra pavojingų cheminių medžiagų, etiketėse nurodomas produkto keliamas fizinis pavojus, taip pat pavojus sveikatai ir aplinkai. Jose taip pat nurodomos atsargumo priemonės, kurių reikėtų imtis siekiant saugiai naudoti produktus. Ženklinimas visame pasaulyje yra vienodas, taigi kad ir kur dirbtumėte, išsiaiškinkite, ką reiškia etiketės, ir būkite saugūs.

Jei norite peržiūrėti infografiką, kuriame aiškinamos etiketės, spustelėkite čia.

Išsiaiškinkite, kaip klasifikuojamos cheminės medžiagos

Už tiekiamų medžiagų ir mišinių klasifikavimą atsakingi juos tiekiantys cheminių medžiagų tiekėjai. Tai vadinama savarankišku klasifikavimu.

Kartais dėl klasifikavimo Europos lygmeniu susitaria nepriklausomi ekspertai. Tai vadinama suderintu klasifikavimu. Daugelis pavojingiausių cheminių medžiagų, darančių poveikį darbuotojų sveikatai, klasifikuojamos taikant suderinto klasifikavimo metodą.

Tai reiškia, kad gamintojai visoje Europoje yra teisiškai įpareigoti šias medžiagas klasifikuoti ir ženklinti vienodai. Taigi, net jei jūsų tiekėjas pasikeičia, taikant suderinto klasifikavimo metodą užtikrinama, kad medžiaga būtų klasifikuojama ir ženklinama taip pat. Taip lengviau žinoti, kokių atsargumo priemonių reikia imtis naudojant medžiagą.

Tūkstančiai medžiagų klasifikuojamos pagal suderintus kriterijus ir jų sąrašas vis ilgėja. Minėtinas pavyzdys – formaldehidas. Klasifikuojant formaldehidą pagal suderintus kriterijus kuriama ES masto šios medžiagos keliamos rizikos valdymo sistema. Tai gera žinia daugelio pramonės sektorių, visų pirma sveikatos priežiūros, statybos, automobilių ir tekstilės pramonės sektorių, kuriuose poveikis gali būti didelis, darbuotojams ir specialistams.


Route: .live2