Skip to Content

Cheminių medžiagų paieška

Apsidairykite mūsų unikalioje duomenų bazėje ir sužinokite apie kasdien Europoje naudojamas chemines medžiagas.

Įgyvendindama Europos Sąjungos cheminių medžiagų teisės aktus, ECHA sukūrė didžiausią pasaulyje cheminių medžiagų duomenų bazę. Joje kaupiama informacija apie daugiau nei 140 000 cheminių medžiagų ir ji nuolat pildoma.

Duomenų bazėje galima rasti daugiau kaip dviejų milijonų tyrimų, susijusių su cheminių medžiagų savybėmis ir jų poveikiu žmonėms bei aplinkai, santraukas. Joje taip pat paaiškinama, kaip cheminės medžiagos klasifikuojamos (pvz., ėsdinančios ar degiosios), ir pateikiamos gairės, kaip saugiai jomis naudotis.

Palyginti nedaug šių medžiagų (2018 m. žiemą – 181) priskiriamos „labai didelį susirūpinimą keliančių“ cheminių medžiagų kategorijai, nes tokios medžiagos gali sukelti vėžį, mutacijas, turėti neigiamą poveikį vaisingumui arba kauptis ir likti aplinkoje. Visoje bazėje pateikiama labai daug informacijos, kurią ECHA įsipareigojusi naudoti Europos piliečių ir aplinkos labui.

Raskite jums reikiamus atsakymus

Kaip cheminė medžiaga veikia žmogaus organizmą? Ar ji dirgina odą ir akis, ar gali turėti daug didesnį poveikį, pvz., sukelti vėžį? Kokiuose produktuose ji naudojama? Ar ji žalinga aplinkai ir kaip į ją patenka? Atsakymus į visus šiuos klausimus rasite trumpuose kiekvienos cheminės medžiagos aprašuose, vadinamuose informacinėmis kortelėmis. Šios kortelės – puiki pirminė priemonė, padedanti sužinoti, kokių cheminių medžiagų poveikis gali būti kenksmingas.

Lygiai taip pat paprastai, kaip žodyne ieškotumėte žodžio, į paieškos langelį, esantį skiltyje „Informacija apie chemines medžiagas“, įrašykite cheminės medžiagos pavadinimą ir tuoj pat gausite atsakymą. Informacija grindžiama duomenimis, kuriuos, siekdamos užtikrinti atitiktį ES teisės aktams, ECHA pateikė įmonės. Jei cheminė medžiaga priskirta prie ypač pavojingų medžiagų, informacinėje kortelėje taip pat nurodoma, kaip šią medžiagą tikrina reguliavimo institucijos Europos Sąjungos ir nacionaliniu lygmenimis, kad užtikrintų žmonių ir aplinkos apsaugą. 

Daugiau informacijos


Route: .live2