Skip to Content

Pasinaudokite savo teise klausti

Jei įtariate, kad produkte, kurį ketinate pirkti, gali būti kenksmingų cheminių medžiagų, turite teisę prašyti suteikti informaciją apie jas.

Turite teisę klausti, ar perkamuose produktuose esančios cheminės medžiagos viršija tam tikrą ribą, kuri gali būti kenksminga jūsų sveikatai arba aplinkai. Vadinamosios labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC) įtrauktos į REACH reglamento SVHC kandidatinį sąrašą. Remiantis teisės aktais, tiekėjai turi nemokamai suteikti jums šią informaciją per 45 dienas nuo jūsų prašymo pateikimo dienos.

Savo teise klausti galite pasinaudoti pirkdami tokias prekes, kaip audiniai, baldai, batai, sporto įranga, žaislai ir elektroninė įranga, tačiau ja pasinaudoti negalite pirkdami mišinius, tokius kaip dažai, plovikliai, vaistai, kosmetikos produktai ir maistas.

Kaip prašyti informacijos?

Eikite tiesiai į parduotuvę, kurioje pirkote produktą, arba susisiekite su jo gamintoju ar importuotoju. Geriausia prašymą pateikti raštu. Kad būtų paprasčiau, daugelis nacionalinių valdžios institucijų ir vartotojų organizacijų yra parengusios prašymų šablonus. Taip pat yra pagalbinių mobiliųjų programėlių.

Norėdami gauti reikiamą informaciją, turėtumėte:

  • įrašyti jus dominančio produkto pavadinimą ar aprašymą;
  • paklausti, ar produkte yra kokių nors labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų (SVHC), įtrauktų į REACH reglamento kandidatinį sąrašą, – tokių medžiagų gali būti arba pačiame produkte, arba jo pakuotėje;
  • pateikite nuorodą į ECHA svetainę, kurioje galima rasti daugiau informacijos apie REACH reglamentu numatytas prievoles.

Tiekėjai turi suteikti informaciją, tik jei šių medžiagų koncentracija viršija 0,1 proc. produkto svorio. Tai reiškia, kad jie neprivalo teikti jums informacijos apie kitas produkte esančias medžiagas ar net SVHC, jei jų koncentracija yra mažesnė. 

Vartotojams skirti prašymų šablonai:

Vartotojams skirtos programėlės

Daugelis vartotojų organizacijų ir keletas nacionalinių valdžios institucijų sukūrė mobiliąsias programėles ir vadovus, galinčius padėti jums išsiaiškinti, kokių cheminių medžiagų yra tam tikruose produktuose. Toliau pateikiame keletą nuorodų, kurios jums gali būti naudingos.


Route: .live1