Skip to Content

Kokios yra saugesnės alternatyvos?

ES cheminių medžiagų teisės aktai skatina pavojingiausias chemines medžiagas keisti saugesnėmis. Jūs taip pat galite prisidėti prie to, kad būtų naudojamos saugesnės alternatyvos, o jei pakeisti neįmanoma, turėtumėte stengtis patirti kuo mažesnį žalingų cheminių medžiagų poveikį.

Vėžį ir mutacijas sukeliančios arba reprodukciją toksiškai veikiančios medžiagos vadinamos labai didelį susirūpinimą keliančiomis cheminėmis medžiagomis (SVHC). Labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos gali būti įrašytos į vadinamąjį kandidatinį sąrašą. Iš šio sąrašo jos gali būti perkeltos į autorizacijos sąrašą, o tai reiškia, kad jas galima teikti rinkai tik konkrečiam autorizuotam naudojimui. Jeigu cheminė medžiagą, kurią naudojate darbo vietoje, įrašyta į kandidatinį arba autorizacijos sąrašą, tai reiškia, kad, greičiausiai, anksčiau ar vėliau ją reikės pakeisti saugesne alternatyva. 

Viena iš cheminių medžiagų, į kurią darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį, yra MDA (4,4'- diaminodifenilmetanas). Ši medžiaga naudojama kaip kietiklis polimeruose ir epoksidinėse dervose bei klijuose, su ja dažnai susiduria ypač mažesnių įmonių darbuotojai. Nors ši cheminė medžiaga įtraukta į autorizacijos sąrašą, iki termino pabaigos nė vienas gamintojas ar naudotojas nepateikė prašymo autorizuoti jos naudojimą, o tai reiškia, kad po 2014 m. rugpjūčio 21 d. MDA pašalintas iš rinkos ir tai taikoma nustatytiems naudojimo būdams.

Į kandidatinį sąrašą įtraukiama vis daugiau cheminių medžiagų. Šis sąrašas atnaujinamas du kartus per metus. Jūsų darbdavys turėtų žinoti, kurios nors medžiagos, su kuriomis dirbate, yra šiame sąraše. Ši nuostata taikoma pačiai medžiagai, taip pat mišiniuose ar gaminiuose esančioms medžiagoms ir dėl jos jūsų darbdavys turi daugiau prievolių.

Kaip kontroliuojamos susirūpinimą keliančios medžiagos?

Autorizacija

Vykdant autorizaciją labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos palaipsniui pakeičiamos tinkamomis alternatyvomis vos tik atsiranda naujos techniškai ir ekonomiškai pagrįstos alternatyvos. Tai laikina priemonė, skirta užtikrinti, kad būtų vykdoma tinkama labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų kontrolė, kol jos pakeičiamos saugesnėmis alternatyvomis.

Apribojimas

Taip pat galima apriboti pavojingų cheminių medžiagų gamybą, tiekimą rinkai arba naudojimą. Apribojimai pagal REACH reglamentą taikomi tuomet, kai rizika yra nepriimtina ir siekiant apsaugoti vartotojus arba aplinką būtina imtis veiksmų visos ES mastu. Pavyzdžiui, apribojimai taikomi asbestui, dažų sudėtyje esančiam švinui ir matavimo prietaisuose naudojamam gyvsidabriui.

Biocidinių produktų reglamentas

Biocidinių produktų reglamentu siekiama pašalinti chemines medžiagas, kurios, pavyzdžiui, yra kancerogeninės, mutageninės ar toksiškos reprodukcijai. Šiuo reglamentu taip pat skatinama pakeisti biocidinius produktus, kurių sudėtyje yra medžiagų, kurios, pavyzdžiui, gali sukelti astmą ar kitas kvėpavimo problemas. Šių produktų nebus leidžiama naudoti ir jie bus pakeisti saugesnėmis alternatyvomis.

Kreipkitės į savo darbdavį

Jeigu atlikdami paiešką mūsų duomenų bazėse pastebėsite, kad jūsų darbo vietoje naudojamai cheminei medžiagai taikomi reglamentavimo veiksmai, primygtinai raginkite savo darbdavį nebenaudoti tokios cheminės medžiagos arba apsvarstyti galimybę pakeisti ją saugesne alternatyva. Taip jūsų darbe bus saugiau, o jūsų įmonės iš to galbūt turės naudos.

Pavojingų cheminių medžiagų pakeitimo portale galite pasisemti minčių, kaip rasti saugesnių alternatyvų.


Route: .live1