Skip to Content

Alternatīvas testiem ar dzīvniekiem

Ķīmiskās vielas ir jāpārbauda, lai pārliecinātos par to drošu lietošanu. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama zinātniska informācija par ķīmiskām vielām, lai saprastu, kā tās var ietekmēt cilvēkus un vidi. Ir daudzi veidi, kā iegūt šādus datus.

Nozarē ir jābūt izpratnei par tajā ražoto ķīmisko vielu bīstamību. Tādējādi var nodrošināt šo vielu drošu lietošanu un pārvaldīt potenciālos riskus. Attiecībā uz daudzām ķīmiskām vielām vēl nav pieejama informācija par to ietekmi uz veselību, piemēram, kancerogēno potenciālu vai par ietekmi uz vidi. Tāpēc ar šīm ķīmiskajām vielām ir jāveic jauni pētījumi.

Alternatīvu metožu izmantošanas veicināšana

Ar ES tiesību aktiem nosaka, ka uzņēmumiem, kad vien iespējams, ir jāizmanto citas testēšanas metodes, nevis izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Piemēram, uzņēmumi var izmantot testus, kas balstīti uz datormodelēšanas principu (in silico vai QSAR), vai testus ar šūnām vai audiem (in vitro). Uzņēmumi var izmantot arī informāciju no jau esošiem pētījumiem par līdzīgām ķīmiskām vielām, lai prognozētu savas ķīmiskās vielas īpašības.

Tiesību aktos arī noteikts, ka uzņēmumiem, kas reģistrē vienu un to pašu ķīmisko vielu, reģistrācijas procesā ir jāsadarbojas. Šiem uzņēmumiem ir jākopīgo informācija par vielu un tās testēšanas rezultātiem, lai nevajadzētu atkārtoti veikt pētījumus ar dzīvniekiem. Pēc visu pārējo pieejamo datu avotu izvērtēšanas uzņēmumiem ir jāvienojas, vai ir nepieciešami jauni testi.

Zinātnieki izstrādā jaunas testēšanas metodes ar mērķi aizstāt testus ar dzīvniekiem. Tomēr visās situācijās vēl nav iespējams pielietot šīs alternatīvās metodes un pieejas, jo īpaši izpratnei par ķīmisko vielu ilgtermiņa ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, piemēram, vai konkrētas ķīmiskas vielas izraisa vēzi vai ietekmē cilvēku reproduktīvo funkciju. Tāpēc galējas nepieciešamības gadījumā ar daudzām ķīmiskām vielām joprojām veic testus ar dzīvniekiem .

Pieejamie bezmaksas rīki

Ir dažādi rīki, ko uzņēmumi var izmantot, lai atrastu pieejamos datus par savām ķīmiskajām vielām. Piemēram, eChemPortal datubāzē var pārbaudīt, vai no citām iestādēm jau ir pieejama informācija par testiem ar dzīvniekiem. QSAR Toolbox ir programmatūras lietotne, kas noder trūkstošo datu aizpildīšanai.

ECHA tīmekļa vietnē ne tikai uzņēmumi, bet arī ieinteresētie iedzīvotāji un organizācijas var piekļūt plašai informācijai par ķīmiskām vielām. Šī informācija ir iegūta no reģistrācijas dokumentācijas, kas uzņēmumiem jāiesniedz ECHA, pirms tie ķīmisko vielu var laist ES tirgū.

Plašāka informācija


Route: .live2