Skip to Content

Bisfenols A

Kopš 20. gadsimta 60. gadiem bisfelons A (BPA) ir pieejams tirgū. To izmanto dažādās patēriņa precēs, piemēram, plastmasas pudelēs un čekos. Bīstamo īpašību dēļ ES jau ir ierobežota BPA lietošana vairākos produktos.

BPA ir atrodams daudzās plaša patēriņa precēs, piemēram, atkārtoti izmantojamos traukos un plastmasas pudelēs, sporta ekipējumā, kompaktdiskos un DVD. BPA saturošus epoksīdsveķus lieto ūdens cauruļu, kā arī ēdiena kārbu un dzēriena bundžu iekšpuses pārklāšanai, lai paildzinātu to kalpošanas laiku un novērstu metālisku piegaršu ēdienam vai dzērienam. BPA izmanto arī, piemēram, kā krāsas attīstītāju termopapīrā, lai uz tā kļūtu redzama tinte. To var atrast veikalu čekos un sabiedriskā transporta un stāvvietu biļetēs.

Kā un kāpēc BPA tiek kontrolēts?

Bisfenols A Eiropas Savienībā ir klasificēts kā viela, kam piemīt toksiska ietekme uz cilvēku reproduktīvo spēju. Ne vēlāk kā no 2018. gada 1. marta visiem BPA ražotājiem, importētājiem vai piegādātājiem BPA saturoši produkti ir jāklasificē un jāmarķē kā toksiski reproduktīvajai funkcijai. Tas ļauj labāk informēt uzņēmumus par šīs vielas potenciāli bīstamo iedarbību un piedāvāt veidus darbinieku aizsardzībai.

BPA ir iekļauts Kandidātu sarakstā ar vielām, kam nepieciešama licencēšana saskaņā ar REACH regulu, jo šai vielai piemīt toksiska ietekme uz reproduktīvo funkciju un endokrīno sistēmu bojājošas īpašības. Tāpat kā par visām Kandidātu sarakstā iekļautajām vielām, arī par jebkuru produktu patērētājiem ir tiesības pieprasīt piegādātājam informāciju, vai tajā BPA koncentrācija pārsniedz 0,1 %. Ja tā ir, piegādātajam šie dati jāsniedz 45 dienu laikā pēc to pieprasīšanas, kā arī jānodrošina pietiekama informācija, lai patērētāji attiecīgo produktu varētu lietot droši.

Lai nepieļautu BPA aizstāšanu ar citām vielām, kas var izraisīt līdzīgas problēmas, iestādes vērtē līdzīgu vielu, piemēram, bisfenola S (BPS), īpašības un lietošanas veidus, kā arī varētu lemt par šo vielu kontrolēšanu nākotnē.

Ierobežota lietošana termopapīra izgatavošanā

Kopš 2016. gada ES ir ierobežota BPA lietošana termopapīra izgatavošanā. Aizliegums stājas spēkā 2020. gadā, tāpēc uzņēmumiem ir dots laiks pakāpeniski atteikties no BPA un rast drošāku alternatīvu. Līdz ar to termopapīra ražotājiem būs jāaizstāj BPA ar citiem krāsas attīstītājiem. Paredzams, ka ierobežojums BPA lietošanai termopapīra izgatavošanā varētu sniegt daudzus ieguvumus darbiniekiem, kuri ikdienā strādā ar termopapīru saturošiem produktiem, piemēram, veikalu kasieriem un biļešu pārdevējiem. Ierobežota lietošana materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem

Kopš 2011. gada 1. jūnija ES ir aizliegts izmantot BPA zīdaiņu barošanas pudelītēs. Eiropas Savienībā drīkst izmantot BPA materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem, taču ir noteikts maksimālais pieļaujamais vielas daudzums, kas var izdalīties no materiāla. Turklāt dažās dalībvalstīs ir ieviesti vēl papildu ierobežojumi BPA saturošiem produktiem. Beļģijā, Zviedrijā un Dānijā šo vielu ir aizliegts izmantot arī citos materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtikas produktiem zīdaiņiem un bērniem, kuri jaunāki par trim gadiem. Francijā ir aizliegts izmantot BPA visos pārtikas iepakojumos, tvertnēs un virtuves piederumos.

Robežvērtība izmantošanai rotaļlietās

Pašlaik ES ir noteikta robežvērtība pieļaujamajam BPA daudzumam, kas var izdalīties no rotaļlietām, kuras paredzētas bērniem līdz trīs gadu vecumam, un no jebkurām rotaļlietām, kuras bērnam paredzēts likt mutē. Šo ierobežojumu noteica, lai garantētu rotaļlietu nekaitīgumu un nepakļautu bērnus nedrošiem šīs vielas iedarbības līmeņiem.

Plašāka informācija


Route: .live2