Skip to Content

Ķīmiskās vielas tīrīšanas līdzekļos

Ķīmiskās vielas padara tīrīšanas līdzekļus iedarbīgus. Ir svarīgi vienmēr pārbaudīt marķējumus un lietot šos līdzekļus drošā veidā.

Veļas mazgāšanas līdzekļi, universālie tīrīšanas līdzekļi, trauku mazgāšanas līdzekļi visi satur vielas, ko sauc par virsmaktīvām vielām jeb virsmaktīviem materiāliem. Šīs vielas mazina virsmas spraigumu starp ūdeni un netīrumiem (šķidru eļļu vai cietiem taukiem), lai tie varētu sajaukties, ūdens varētu uztvert netīrumus un tos aizskalot. Tāpēc mēs netīras drēbes mazgājam ar veļas mazgāšanas līdzekli, kas spēj likvidēt cietus vai šķidrus netīrumus.

Apskatot tīrīšanas līdzekļa sastāvdaļas, redzams, ka tas satur arī daudzas citas ķīmiskas vielas. Piemēram, bioloģiskie mazgāšanas līdzekļi satur enzīmus. Tie palīdz sašķelt un noņemt taukus, kā arī ēdienu paliekas un citus nosēdumus. Lai līdzeklis iegūtu smaržu vai krāsu vai lai to varētu ilgāk uzglabāt, izmanto dažādas ķīmiskas vielas.

Noteikumi drošākiem produktiem

ES ar dažādiem noteikumiem mēģina padarīt drošāku tīrīšanas līdzekļu lietošanu. Piemēram, ar Regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP regulu) nosaka, kā ir jāmarķē un jāiepako ķīmiskas vielas un tās saturoši produkti. Ja produkts satur bīstamas ķīmiskas vielas, tas jāmarķē ar attiecīgu piktogrammu un jāizskaidro tās nozīme. Tas palīdz patērētājiem lietot droši produktu un sniedz ieteikumus, kā rīkoties, ja noticis negadījums.

Ar Mazgāšanas līdzekļu regulu nosaka, ka tirgū drīkst laist tikai tādus mazgāšanas līdzekļus, kuru sastāvā esošās virsmaktīvās vielas pilnībā bioloģiski noārdās. Turklāt to marķējumā jāsniedz informācija par produktu sastāvdaļām un pareizu dozēšanu. Tas palīdz patērētājiem izvairīties no alerģijām un mazgāšanas līdzekļu pārmērīgas lietošanas.

Kā tiek gādāts par iepakojumu drošību?

CLP regulas mērķis ir arī panākt drošākus iepakojumus bērniem. Bīstamas ķīmiskas vielas saturošu tīrīšanas līdzekļu iepakojumi nedrīkst piesaistīt bērnu uzmanību, un tie arī nedrīkst izskatīties līdzīgi pārtikas vai medikamentu iepakojumiem. Arī to aizdarei jābūt tādai, lai bērni to nevarētu viegli atvērt, piemēram, vāciņam, kuru var atvērt tikai ar abām rokām.

Šķidro mazgāšanas līdzekļu kapsulām jābūt izturīgām pret spiedienu, un tās nedrīkst pārāk ātri izšķīst. Tās satur aromatizētāju, kas rada nepatīkamu sajūtu, ja bērns kapsulu ieliek mutē. Turklāt vienreiz lietojamo kapsulu ārējam iepakojumam ir jābūt necaurspīdīgam, lai bērnam būtu grūtāk saskatīt tajā esošās atsevišķās kapsulas.

Padomi drošai lietošanai

  • Apskatiet jūsu lietoto produktu etiķetes un ievērojiet instrukcijas, lai jūs šos produktus varētu droši lietot un uzglabāt. Bīstamības piktogrammās ir attēlots, kāda veida kaitējumu produkts var izraisīt jūsu veselībai vai videi. Marķējumos arī sniegta informācija par to, kā rīkoties, ja noticis negadījums.
  • Izvēlieties videi nekaitīgus mazgāšanas līdzekļus ar oficiālu ekomarķējumu, piemēram, ES ekomarķējumu vai Ziemeļvalstu ekomarķējumu (Nordic Ecolabel).
  • Lietojiet tīrīšanas līdzekļus vienmēr saskaņā ar instrukcijām. Daži produkti var izraisīt alerģiskas reakcijas, kā arī ādas un acu kairinājumu. Piemēram, līdzekļi aizsērējušu cauruļu tīrīšanai vai tualetes tīrīšanas līdzekļi var saturēt kodīgas vielas, kas var izraisīt smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Arī trauku mazgājamās mašīnās lietojamie mazgāšanas līdzekļi, atkaļķošanas līdzekļi un plīts tīrīšanas līdzekļi var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai, ja tos lieto nepareizi.
  • Atcerieties, ka tīrīšanas līdzekļi ir jāglabā bērniem vai dzīvniekiem neaizsniedzamā vietā. Ievērojiet piesardzību un nejauciet kopā dažādus tīrīšanas līdzekļus vai nemainiet to uzglabāšanas iepakojumu.

Plašāka informācija


Route: .live2