Skip to Content

Ķīmiskās vielas kosmētikas līdzekļos

Mēs Eiropā lietojam vidēji vismaz septiņus dažādus kosmētikas līdzekļus dienā. Te jāmin higiēnas līdzekļi, piemēram, ziepes, šampūni, dezodoranti un zobu pastas, kā arī skaistumkopšanas līdzekļi, piemēram, smaržas un dekoratīvās kosmētikas līdzekļi. Kosmētikas līdzekļi satur daudzas ķīmiskas vielas. Apskatiet etiķeti ar sastāvdaļām.

Eiropā ir pasaulē visplašākais tiesiskais regulējums attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem. Tiesību aktos kosmētikas līdzekļu jomā ir iekļauts saraksts ar atļautajām vielām, uz kurām attiecas konkrēti ierobežojumi, un ar aizliegtajām vielām.

Dažas ķīmiskas vielas kosmētikas līdzekļos var izraisīt alerģiskas reakcijas. Tās bieži ir sintētiskas sastāvdaļas, bet tām var būt arī dabiska izcelsme. Tādēļ “dabisks” ne vienmēr nozīmē lielāku drošumu.

Parasti konservanti un smaržvielas var izraisīt alerģijas. Konservantus lieto, lai paildzinātu produkta derīguma termiņu un nogalinātu baktērijas, kas citādi savairojas produktā.

Kas atbild par kosmētikas līdzekļu drošumu?

Pirms kosmētikas līdzekļa laišanas tirgū ražotājam jānodrošina zinātniska tā drošuma novērtēšana. Ražotājam informācija par šo novērtēšanu ir jāiesniedz Eiropas iestādēm, izmantojot paziņošanas portālu par kosmētikas līdzekļiem, lai pierādītu, ka šajā kosmētikas līdzeklī izmantotās vielas nerada risku veselībai.

Iestādes katrā ES dalībvalstī veic tirgus uzraudzību un produktu pārbaudes. Iestādes var izņemt no tirgus produktus, kas satur aizliegtas ķīmiskas vielas. Par tiem ziņo Eiropas Komisijai, kas šo informāciju nodod visām ES dalībvalstīm.

Varat pierakstīties, lai ik nedēļu saņemtu kopsavilkumu par precēm, kas ir atsauktas no tirgus jebkurā ES dalībvalstī, jo konstatēts, ka tās nav drošas.

Nanomateriāli

Kosmētikas līdzekļos izmantotie nanomateriāli ir nešķīstoši vai bioloģiski noturīgi un ar nolūku ražoti materiāli. ES uzņēmumiem ir jānorāda, ja to kosmētikas līdzeklis satur nanomateriālus.

Lai varētu izmantot nanomateriālus kosmētikas līdzekļos kā krāsvielas, konservantus vai UV filtrus, iepriekš ir jāsaņem atļauja no Eiropas Komisijas. 

Nanomateriāli ir jānorāda sastāvdaļu sarakstā uz etiķetes, aiz vielas nosaukuma pievienojot vārdu “nano” iekavās.

Aizliegts veikt izmēģinājumus ar dzīvniekiem

Kopš 2004. gada Eiropā nav atļauts izmēģināt kosmētikas līdzekļus ar dzīvniekiem. Eiropā ir aizliegts arī pārdot kosmētikas līdzekļus, kuru sastāvdaļas ir izmēģinātas ar dzīvniekiem.

Tomēr arī citos produktos, piemēram, medikamentos, mazgāšanas līdzekļos un pārtikas produktos izmanto daudzas kosmētikas līdzekļos izmantotās sastāvdaļas. Tāpēc saskaņā ar tiesību aktiem uz dažām no šīm vielām tomēr var attiekties prasības par testēšanu ar dzīvniekiem. Joprojām ir daži testi, ko vēl nav iespējams aizstāt ar uzticamām metodēm bez testiem ar dzīvniekiem, bet ES un starptautiskā sabiedrība strādā pie jaunu metožu izveides.


Route: .live1