Skip to Content

Drošāku produktu atrašan

Pieaugot informētībai par bīstamu ķīmisko vielu radīto apdraudējumu, kā arī palielinoties patērētāju pieprasījumam pēc drošākām ķīmiskām vielām, arvien vairāk uzņēmumu meklē drošākas alternatīvas.

Arvien pieaug to tekstilpreču, apavu, apģērbu un rotaļlietu skaits, kuru marķējumā norādīts, ka šī prece ir videi nekaitīga un nav toksiska. Arī daži mazumtirgotāji dod savu artavu, izvēloties nepārdot produktus, kuru sastāvā ir vielas, kas rada lielas bažas.

Jūs izlemjat, kur iepirkties un kādas preces pirkt. Taču dažādi produkti vai ekomarķējumi var jums palīdzēt šajā izvēlē.

ES ekomarķējums

ES ekomarķējuma logotips ļauj bez pūlēm saprast, ka prece vai pakalpojumus ir gan videi nekaitīgs, gan kvalitatīvs. Tas ir viegli atpazīstams un uzticams.

Lai saņemtu ES ekomarķējumu, precēm jāatbilst stingru kritēriju kopumam. Šajos ekoloģiskajos kritērijos ņem vērā visu preces dzīves ciklu – no izejmateriālu ieguves līdz ražošanai, iepakošanai un transportēšanai, lietošanai un izmešanai otrreizējās pārstrādes atkritumos.

Šis marķējums Eiropā ir piešķirts tūkstošiem preču. Tajā skaitā ir, piemēram, ziepes un šampūni, mazuļu apģērbs, krāsas un lakas, elektropreces un mēbeles, kā arī tādi pakalpojumi kā viesnīcas un kempingi.

ES ekomarķējums vēsta turpmāk minēto.

  • Tekstilpreces, ko jūs iegādājaties, nesatur smagos metālus, formaldehīdu, azokrāsvielas un citas krāsvielas, kas var izraisīt vēzi vai mutācijas vai var kaitēt reproduktīvajai funkcijai.
  • Šie apavi nesatur kadmiju vai svinu, un to ražošanā neizmanto vielas, kas ir kaitīgas videi un veselībai.
  • Šīs ziepes, šampūni un matu balzami atbilst stingrām robežvērtībām attiecībā uz bīstamu vielu izmantošanu.
  • Šīs krāsas un lakas nesatur smagos metālus un vēzi izraisošas vai toksiskas vielas.
  • Šo elektropreču ražošanā ir maksimāli samazināta bīstamu vielu izmantošana.

Ziemeļvalstu ekomarķējums “Baltais gulbis”

Ziemeļvalstu ekomarķējums “Baltais gulbis”Ziemeļvalstu ekomarķējums “Baltais gulbis” garantē, ka attiecīgās preces atbilst stingriem kritērijiem vides un klimata jomā. Tas apliecina, ka attiecīgās preces ietekme uz vidi ir tikusi novērtēta visā tās dzīves ciklā – no izejmateriāliem līdz utilizācijai. Šis ekomarķējums ietver arī kvalitātes, veselības un funkcionalitātes kritērijus.

Plašāka informācija


Route: .live1