Skip to Content

Kur atrast plašāku informāciju par ķīmisko vielu drošību darbā?

Zināšanas par ķīmiskajām vielām, ar kurām jūs strādājat, ir svarīgas, lai jūs sapratu, kā ar šīm vielām var strādāt drošā veidā. Ir pieejama plaša informācija no uzticamiem avotiem, tāpēc noteikti izmantojiet to.

Mūsu tīmekļa vietnē ir informācija par ES tirgū esošām bīstamām un plaši izmantotām ķīmiskām vielām un par to klasificēšanu.

Laika gaitā ķīmiskajām vielām var identificēt jaunas bīstamas īpašības. Tādēļ var tikt mainīta to bīstamības klasifikācija, un jūsu darba devējam var būt jāpārskata uz jūsu darba vietu attiecināmais riska novērtējums un drošības pasākumi. Tāpēc jums vai jūsu darba devējam ir regulāri jāapskata mūsu tīmekļa vietne.

Labs sākumpunkts informācijas iegūšanai ir tīmekļa vietnes sadaļa “Meklēt ķīmiskās vielas”.

Šis ir unikāls informācijas avots par ķīmiskajām vielām, ko ražo un importē Eiropā. Tajā ir iekļautas ziņas par vielu bīstamajām īpašībām, to klasifikāciju, marķēšanu un drošu lietošanu. Datubāzi regulāri atjaunina.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA)

Visā Eiropā miljoniem darbinieku saskaras ar ķīmiskiem un bioloģiskajiem aģentiem, kas var izraisīt kaitējumu. EU-OSHA arī veic darbu saistībā ar bīstamām vielām, kas apdraud darbinieku veselību vai drošību. Aģentūra cenšas padarīt Eiropas darbavietas drošākas, veselīgākas un produktīvākas – uzņēmumu, darbinieku un valdību labā.

Heathy workplaces - manage dangerous substances

Vaicājiet savai arodbiedrībai

Eiropas arodbiedrības aktīvi sadarbojas ar ES iestādēm, lai pasargātu darbiniekus no ķīmisko vielu iedarbības. Arodbiedrību tīmekļa vietnēs ir atrodama plaša informācija, kā arī rīki un noderīgi materiāli, kas palīdz jums būt drošībā.


Route: .live2