Skip to Content

Nozarē ir jāreģistrē ķīmiskās vielas

Tirgū ir tūkstošiem dažādu ķīmisku vielu. Ķīmiskās vielas, ko Eiropā lieto vairāk nekā vienas tonnas apjomā, ir jāreģistrē, lai mēs varētu uzzināt ko vairāk par to potenciālo ietekmi uz mūsu veselību un vidi.

Ķīmiskajā rūpniecībā izejvielas, piemēram, nafta, dabasgāze, gaiss, ūdens, metāli un minerāli, tiek pārveidoti par tūkstošiem dažādu produktu. Ķīmisko vielu ražošanas apjoms visā pasaulē ir pieaudzis no viena miljona tonnu 1930. gadā līdz vairākiem simtiem miljonu tonnu šodien. 

Joprojām nav zināms, precīzi cik daudz ķīmisko vielu ir tirgū, un ik gadu tirgū tiek laistas daudzas jaunas vielas.

Ar REACH regulu, t. i., ar ES tiesību aktu par ķīmiskām vielām, nosaka, ka ir jāreģistrē ķīmiskās vielas, kuru ražošanas vai importēšanas apjoms Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomikas zonā pārsniedz vienu tonnu gadā. ECHA paredz, ka līdz 2018. gadam būs reģistrēts līdz 30 000 ķīmisko vielu. Uzņēmumiem ir jāsniedz informācija par to ražotajām un lietotajām ķīmiskajām vielām, to bīstamajām īpašībām un par ieteikumiem to drošai lietošanai. Tā mēs varam uzzināt ko vairāk par šo vielu potenciālo ietekmi uz mūsu veselību un vidi. Lielākā daļa šo datu tiek publicēta ECHA tīmekļa vietnē.

Sekojiet ķīmisko vielu reģistrācijai!

Šajā kartē parādīts, cik daudz reģistrācijas pieteikumu ECHA ir saņēmusi no dažādām valstīm. Jūs varat apskatīt, kur Eiropas Savienībā / Eiropas Ekonomikas zonā ražo vai importēs ķīmiskās vielas un kuras ir visbiežāk reģistrētās ķīmiskās vielas. 

ES ķīmijas rūpniecības vērtība ir vairāk nekā 500 miljardi EUR gadā. Tajā tieši ir nodarbināti 1,2 miljoni darbinieku, un līdz 3,6 miljoniem darbinieku strādā nozarēs, kurās lieto ķīmiskās vielas. 

Plašāka informācija


Route: .live2