Skip to Content

Esiet zinoši par savām elektroniskajām ierīcēm un ķīmiskajām vielām to sastāvā

Jūsu mājās esošas ierīces, piemēram, telefoni, datori, planšetdatori, televizori, videospēļu konsoles un viedās virtuves iekārtas ir izgatavotas no simtiem detaļu un tūkstošiem ķīmisku vielu.

Dažas elektroniskās ierīcēs esošās ķīmiskās vielas ir toksiskas, piemēram, smagie metāli, antipirēni, antistatiskie aģenti vai plastmasas mīkstinātāji. Bet svarīgākais ir jautājums, vai tie uz jums iedarbojas? Ja lietojat ierīci tai paredzētajā nolūkā, saskare ar šīm vielām būs ļoti neliela. Piemēram, mobilā telefona shēmas plate parasti nesaskaras ar ādu.

Bet dažas bīstamas ķīmiskās vielas, piemēram, konkrēti ftalāti un daži antipirēni , no elektroniskām ierīcēm var nonākt gaisā un putekļos jūsu mājās. Elektroniskās ierīces ir arī pareizi jāutilizē – citādi toksiskās vielas var nonākt vidē.

ES ķīmisko vielu jomas tiesību aktu mērķis ir ierobežot vai nepieļaut bīstamu ķīmisku vielu izmantošanu elektroniskās ierīcēs, ja pastāv drošākas alternatīvas. Arī uzņēmumi tiek aicināti bīstamas ķīmiskas vielas aizstāt ar drošākām alternatīvām. Uzņēmumi var saņemt atbrīvojumus un atļaujas izmanot elektroniskajās ierīcēs konkrētas bīstamas vielas, un parasti to atļauj uz ierobežotu laiku.

Smagie metāli

Pašlaik smagie metāli ir būtiska sastāvdaļa lielākajā daļā elektronisko ierīču, bet inovatīvi uzņēmumi vienmēr meklē drošākas alternatīvas. Šeit aprakstīti tipiski piemēri.

 • Kadmijs – to izmanto atkārtoti lādējamos datoru akumulatoros, kontaktos un slēdžos.
 • Dzīvsudrabs – to izmanto mobilo telefonu un plakanā ekrāna datoru monitoru šķidro kristālu displejos (LCD), kā arī slēdžos, baterijās un luminiscences spuldzēs.
 • Svins – to izmanto katodstaru lampās (CRT) datoru un televizoru ekrānos.
 • Sešvērtīgais hroms – to izmanto dažādu metāla korpusu ražošanā.
 • Niķelis – to izmanto dažu mobilo telefonu shēmas platēm un lodēšanai.
 • Svins un kadmijs – tos izmantoto videospēļu konsoļu un elektrisko rotaļlietu atkārtoti lādējamajos akumulatoros.

Antipirēni

Antipirēnus izmanto, lai novērstu vai palēninātu degšanu. Viens no to mērķiem ir sniegt vairāk laika izkļūšanai no objekta ugunsgrēka gadījumā. Šīs vielas tādēļ ir diezgan noturīgas un nav viegli bioloģiski noārdāmas. Tās ilgi saglabājas dabiskajā vidē. Antipirēni no elektronikas precēm var nonākt putekļos jūsu mājā. Jaunas elektroniskās ierīces var izdalīt antipirēnus sakaršanas gadījumā.

Ieteikumi drošai lietošanai

 • Izvēlieties preces ar oficiālu ekomarķējumu. Piemēram, televizori, printeri, klēpjdatori vai galdvirsmas datori, kam ir ES ekomarķējums, ir ražoti, pēc iespējas mazākā mērā izmantojot bīstamas ķīmiskas vielas.
 • Meklējiet preces ar CE marķējumu. Tas nozīmē, ka ražotājs garantē preces atbilstību ES noteiktajām drošības prasībām.
 • Lietojiet izstrādājumus to paredzētajam mērķim un tā, kā aprakstīts ražotāja sniegtajā instrukcijā.
 • Izmantojiet savas tiesības veikalā noskaidrot, vai konkrētā elektroniskā ierīce satur “vielas, kas, pārsniedzot noteiktu robežvērtību, rada lielas bažas”. Ar tiesību aktiem nosaka, ka mazumtirgotājam vai ražotājam ir jāinformē jūs par to, vai prece satur kādu no šīm vielām un kā to droši lietot.
 • Regulāri vēdiniet telpas un mēģiniet nepieļaut putekļu uzkrāšanos mājās.
 • Neļaujiet maziem bērniem likt mutē vai atskrūvēt elektroniskās ierīces.

Utilizējiet elektroniskās ierīces pareizi

Elektroniskajās ierīcēs esošie toksiskie materiāli var kaitēt videi, ja šīs ierīces netiek utilizētas pareizi.

Nododiet vecās elektroiekārtas un elektronisko ierīču atkritumus vietējā vides atkritumu apsaimniekošanas punktā vai otrreizējās pārstrādes punktā, lai nepieļautu kaitīgo vielu noplūdi vidē.

Plašāka informācija


Route: .live2