Skip to Content

Nanomateriāli un veselība

Vai vielas nanoformā ir bīstamākas par šīm vielām to parastajā izmērā? Dažas ir, un dažas nav. Tāpat kā jebkura cita ķīmiska viela, arī nanomateriāli ir jāvērtē individuāli.

Nanomateriāli un to ietekme uz mūsu organismu var būt tikpat atšķirīgi kā jebkurai citai ķīmiskajai vielai. Tāpēc nanomateriāli ir jāvērtē individuāli, tāpat kā jebkura cita viela. Ja vielu tās parastajā formā atzīst par nekaitīgu, tā tik un tā ir jānovērtē arī nanoformā. 

Kā uzzināt, vai nanomateriāls ir toksisks?

Viens no jautājumiem, ko zinātnieki mēģina noskaidrot, ir tas, vai nanomateriāli iekļūst mūsu organismā, paliek tur un laika gaitā uzkrājas vai arī tie tiek izvadīti vai sagremoti. Tas nav viegls uzdevums.

Lai noskaidrotu, vai nanomateriāli ir kaitīgi vai ne, ir jāņem vērā daudzi aspekti, piemēram, to izmērs un forma un, nebūt ne mazsvarīgi, kā viela reaģē, kad sadala tās daļiņas tiek līdz nanoizmēram. Piemēram, daži nanomateriāli varētu nonākt tādās ķermeņa daļās, kur citas daļiņas nespēj iekļūt, un ir jānoskaidro, kādas tam var būt sekas.

Tā kā šādas daļiņas ir ārkārtīgi mazas, šis uzdevums ir ļoti sarežģīts. Instrumenti, kas spēj uztvert un analizēt nanodaļiņas, ir izstrādāti tikai nesen.

Kādi ir riski?

Ir atklāts, ka daži nanomateriāli spēj bojāt ķermeņa šūnas, bet citi ir nekaitīgi. Mazā daļiņu izmēra dēļ daži nanomateriāli, tos ieelpojot, spēj iekļūt dziļi plaušās. Tur tie var izraisīt iekaisumu. Cits risks ir dažu nanomateriālu iekļūšana asinsritē – tie ar asinīm var nonākt tādos orgānos kā aknas, nieres, sirds vai liesa un izraisīt to saslimšanas.

Pētījumi ar žurkām liecina, ka dažu vielu nanoformas ir saistītas ar lielāku iekaisuma un vēža risku nekā tā pati viela ar lielāku daļiņu izmēru.

Nanodaļiņas var nonākt cilvēka ķermenī trīs dažādos veidos:

  • ieelpojot;
  • apēdot vai iedzerot;
  • caur ādu.

Vai mēs esam pakļauti nanomateriālu iedarbībai?

Vērtējot nanomateriālu radīto risku, jums arī jānoskaidro, vai esat pakļauti to iedarbībai. Nanomateriāli ir sastopami daudzās vietās, arī dabā. Tie sastopami, piemēram, vulkāna pelnos, putekļos un jūras vējos, kā arī pilsētvidē, piemēram, dīzeļdegvielas izplūdes gāzēs.

Lai varētu novērtēt nanomateriālu drošumu, mums ir nepieciešama plašāka informācija par daudziem nanomateriāliem, ko izmanto gan darbavietās, gan patēriņa precēs.

Eiropas Ķimikāliju aģentūra un citas iestādes mēģina noskaidrot, kā ķīmisko vielu jomas tiesību akti būtu jāattiecina uz nanomateriāliem, lai nodrošinātu to drošu lietošanu.

Lasiet vairāk par nanomateriāliem un to izmantošanas jomām.
Eiropas Savienības Nanomateriālu novērošanas centra logotips

Route: .live2