Skip to Content

Nanomateriāli darbā

Nanomateriāli mūsdienās ir gandrīz visur, bet daži darbinieki to iedarbībai ir pakļauti lielākā mērā nekā citi. Ja jūs kādā veidā strādājat ar šīm sīkajām daļiņām, jums būs vērtīgi izlasīt šo informāciju.

Lai gan mūsdienās nanomateriāli ir sastopami daudzos izstrādājumos, daži darbinieki nereti ir pakļauti nanomateriālu iedarbībai citādā un daudz tiešākā veidā nekā patērētāji.

Nanosudrabs samazina baktēriju daudzumu, tāpēc to izmanto, piemēram, apģērbos, trauku mazgājamās mašīnās, ledusskapjos un slimnīcu iekārtās. Citus nanomateriālus izmanto pārtikā, elektroierīcēs, kosmētikā un daudzās citās ikdienā lietotās precēs.

Daži nanomateriāli, tos ieelpojot, var izraisīt plaušu iekaisumu, bet, nonākot asinsritē, tie var iekļūt arī citos orgānos, piemēram, aknās, nierēs un liesā, kur tie var iedarboties toksiski.

Nanomateriālu radītais risks katrā gadījumā ir jānovērtē atsevišķi, tāpat kā attiecībā uz citām ķīmiskajām vielām, tomēr, lai varētu pienācīgi novērtēt nanovielu drošumu, vēl ir nepieciešami papildu dati. Eiropas Ķimikāliju aģentūra un citas iestādes mēģina noskaidrot, kā ķīmisko vielu jomas tiesību akti ir jāattiecina uz nanomateriāliem, lai nodrošinātu to drošu lietošanu.

Kas strādā ar nanomateriāliem?

Jūs varat nonākt saskarē ar nanodaļiņām jebkurā darba vietā, kur tās tiek ražotas vai lietotas. Tomēr dažās vietās tas ir īpaši aktuāli, piemēram, ja jūs:

  • strādājat nanodaļiņu ražotnes iepakošanas zonā;
  • tīrāt iekārtas, piemēram, filtrus, vai veicat to tehnisko apkopi;
  • veicat ar metināšanu saistītas darbības;
  • krāsojat virsmas vai apstrādājat tās ar smilšu strūklu;
  • savācat, pārvadājat vai likvidējat atkritumus.

Kā es saskaros ar nanomateriāliem?

Nanomateriāli var nonākt jūsu ķermenī trīs dažādos veidos: tos ieelpojot, apēdot vai iedzerot vai tiem iesūcoties caur ādu.

Piemēram, daudzi krāsu pigmenti patiesībā ir nanomateriāli. Izmantojot krāsas izsmidzinātājus bez aizsarglīdzekļiem, var ieelpot nanomateriālus. Tāpēc, lai varētu produktus lietot droši, ir svarīgi izlasīt to marķējumu.

Nanomateriāli var nonākt saskarē ar ādu, ja jūs strādājat ar pulveriem vai šķidrumiem, piemēram, krāsām, vai atrodaties vidē, kas ir piesātināta ar nanodaļiņu putekļiem.

Nanodaļiņas parasti nevar nonākt ķermenī caur veselu ādu, tomēr vienmēr ieteicams samazināt ādas saskari ar šīm vielām un ievērot darba higiēnas prasības.

Nanodaļiņu norīšana, visdrīzāk, ir iespējama tikai tad, ja neievēro drošības noteikumus, piemēram, ja jūs nemazgājat rokas vai valkājat aizsargdrēbes ārpus darba zonas pēc strādāšanas ar nanomateriāliem.

Kur saņemt ieteikumus?

Ja neesat pārliecināti, vai materiāli, ar ko strādājat, satur nanodaļiņas, to varat uzzināt, izlasot informāciju uz marķējuma un piktogrammas, kas norāda uz iespējamo bīstamību. Turklāt ir jābūt pieejamām drošības datu lapām ar informāciju par riskiem, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ieteikumiem par to, kā rīkoties nejaušas iedarbības gadījumā. Ja jūs tomēr māc šaubas, vaicājiet savam tiešajam vadītājam vai darbavietas drošības konsultantam.

Plašāka informācija par nanomateriāliem un to izmantošanas jomām.
Eiropas Savienības Nanomateriālu novērošanas centra logotips

Route: .live2