Skip to Content

Izlasiet etiķetes

Drošība darbā sākas ar informētību un izpratni par bīstamu ķīmisko vielu marķēšanu un drošas lietošanas norādījumiem. Saskaņā ar tiesību aktiem ķīmisko vielu piegādātājiem ir jāklasificē savas vielas un maisījumi. Izlasiet etiķetes un parūpējieties par savu drošību!

Bīstamas vielas un maisījumi ir jāklasificē, un tirgū laistās ķīmiskās vielas ir pienācīgi jāmarķē un jāiepako.

Etiķetes var palīdzēt noteikt, kuras ķīmiskās vielas ir bīstamas un kā tās var jums kaitēt. Tajās arī sniedz informāciju par bīstamu vielu drošu uzglabāšanu un izmantošanu.

Tādu produktu etiķetēs, kuri satur bīstamas ķīmiskās vielas, sniedz informāciju par izstrādājuma fizisko bīstamību, kā arī bīstamību veselībai un videi. Tāpat tajās ir aprakstīti piesardzības pasākumi, kas ir jāīsteno, lai droši izmantotu produktus. Vienādu marķēšanu izmanto visā pasaulē, tādēļ neatkarīgi no tā, kur strādājat, izlasiet etiķetes un parūpējieties par savu drošību.

Klikšķiniet šeit, lai aplūkotu prezentāciju, kurā skaidrotas etiķetes

Pārbaudiet ķīmisko vielu klasifikāciju

Ķīmisko vielu piegādātāji ir atbildīgi par piegādāto vielu un maisījumu klasificēšanu. To sauc par pašklasificēšanu.

Dažkārt par klasifikāciju Eiropas līmenī vienojas neatkarīgi eksperti. To sauc par saskaņoto klasifikāciju. Daudzām no bīstamākajām vielām, kas ietekmē darbinieku veselību, ir saskaņotā klasifikācija.

Tas nozīmē, ka ražotājiem visā Eiropā ir juridisks pienākums klasificēt un marķēt šīs vielas vienādi. Tādēļ, pat ja jūsu piegādātājs mainās, ar saskaņošanu nodrošina, ka vielas klasificēšana un marķēšana nemainās. Šādi jums būs vieglāk noskaidrot, kādi piesardzības pasākumi ir jāīsteno, lietojot vielu.

Ir tūkstošiem vielu ar saskaņoto klasifikāciju, un šis saraksts pieaug. Viens piemērs ir formaldehīds. Tā saskaņotā klasifikācija izveido ES mēroga sistēmu, lai pārvaldītu tā radītos riskus. Tas lieti noder darbiniekiem un profesionāļiem daudzās rūpniecības nozarēs, it sevišķi veselības aprūpes, celtniecības, autobūves un tekstilizstrādājumu nozarē, kur šīs vielas iedarbība var būt izteikta.


Route: .live1