Skip to Content

Ķīmisko vielu meklēšana

Apskatiet mūsu unikālo datubāzi, lai uzzinātu vairāk par ķīmiskām vielām, ko katru dienu lieto Eiropā.

Īstenojot Eiropas Savienības ķīmisko vielu jomas tiesību aktus, ECHA ir izveidojusi pasaulē lielāko datubāzi par ķīmiskām vielām. Tajā ir informācija angļu valodā par vairāk nekā 140 000 ķīmiskajām vielām, un tās apjoms pastāvīgi palielinās.

Datubāzē ir vairāk nekā divi miljoni pētījumu kopsavilkumu par ķīmisko vielu īpašībām un to ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. Tāpat tur ir paskaidrots, kā ķīmiskās vielas tiek klasificētas (piemēram, kā kodīgas vai viegli uzliesmojošas vielas), un sniegtas norādes šo vielu drošai lietošanai.

Samērā neliela daļa no šīm ķīmiskajām vielām (181 viela saskaņā ar datiem par 2018. gada ziemu) ir iekļautas sarakstā ar vielām, kas rada lielas bažas, jo tās var izraisīt vēzi vai mutācijas, mazināt auglību vai uzkrāties un saglabāties vidē. Datubāzes ieraksti kopumā veido ļoti lielu informācijas apjomu, ko ECHA ir apņēmusies izmantot Eiropas iedzīvotāju un vides labā.

Atrodiet meklētās atbildes

Kā viela faktiski ietekmē cilvēka organismu? Vai tā kairina ādu un acis, vai arī tai ir daudz sliktāka ietekme, piemēram, tā izraisa vēzi? Un kāda veida produktos to izmanto? Vai tā ir kaitīga videi, un kā tā izdalās? Tagad uz visiem šiem jautājumiem par katru ķīmisko vielu ir sniegtas atbildes īsu aprakstu veidā, ko mēs saucam par informācijas kartēm. Ja vēlaties noskaidrot informāciju par vielām, kas uz jums var iedarboties, šī vieta ir labs sākumpunkts uzziņām.

Tieši tāpat kā jūs meklējat vārdu vārdnīcā, vienkārši ierakstiet vielas nosaukumu sadaļas “Informācija par ķīmiskajām vielām” meklēšanas lodziņā. Informācija ir balstīta uz datiem, ko uzņēmumi ir iesnieguši ECHA atbilstoši ES tiesību aktiem. Ja viela ir klasificēta kā īpaši bīstama, informācijas kartē ir arī norādīts, kādā veidā to ir rūpīgi pārbaudījuši regulatori Eiropas un dalībvalstu līmenī, lai nodrošinātu cilvēku veselības un vides aizsardzību. 

Plašāka informācija


Route: .live2