Skip to Content

Mikroplastmasas problēma

Plastmasa ir svarīgs materiāls. Tā padara ērtāku mūsu dzīvi un bieži ir vieglāka un lētāka nekā alternatīvi materiāli. Taču, ja plastmasa netiek pareizi likvidēta vai pārstrādāta, tā var ilgstoši saglabāties vidē un sadalīties mikroplastmasā — sīkos gabaliņos, kas rada bažas.

Mikroplastmasu var arī speciāli ražot un ar nolūku pievienot izstrādājumiem. Turklāt daži plastmasas materiāli satur bīstamas ķīmiskās vielas, kas var negatīvi ietekmēt dabu vai cilvēku veselību.

Mikroplastmasa ir ļoti sīkas plastmasas materiālu daļiņas (parasti mazākas par 5 mm un bieži vien vēl sīkākas, tostarp nanoplastmasa). Tā var veidoties netīši, laika gaitā noārdoties lielākiem plastmasas gabaliem, tostarp sintētiskiem tekstilmateriāliem. To var ražot arī speciāli un pievienot izstrādājumiem konkrētā nolūkā, piemēram, kā pīlinga lodītes sejas vai ķermeņa skrubjiem vai kā spīdumus dekoratīvajai kosmētikai. Kad mikroplastmasas daļiņas nonāk vidē, tās var uzkrāties dzīvnieku, tostarp zivju un vēžveidīgo, organismā, un vēlāk cilvēki tās var uzņemt ar pārtiku.

Ņemot vērā bažas par mikroplastmasas ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, vairākas ES dalībvalstis ir ieviesušas vai ierosinājušas valsts mēroga aizliegumus, kas attiecas uz mikroplastmasas apzinātu pievienošanu dažām patēriņa precēm, — galvenokārt uz mikrolodīšu izmantošanu noskalojamos kosmētikas līdzekļos, lai panāktu pīlinga un attīrošu efektu.

Kur ir atrodama mikroplastmasa?

Mikroplastmasas daļiņas ar nolūku tiek pievienotas dažādām ES tirgū pieejamām precēm, piemēram, dažiem kosmētikas līdzekļiem, ķermeņa kopšanas līdzekļiem, mazgāšanas līdzekļiem, tīrīšanas līdzekļiem, krāsām, kā arī produktiem, ko izmanto naftas un gāzes rūpniecībā un smilšstrūklas iekārtās. Dažiem izstrādājumiem, piemēram, barības vielu mikrogranulām, ko izmanto lauksaimniecībā, ir paredzēts izdalīt mikroplastmasu.

Patēriņa precēs mikroplastmasa visbiežāk ir sastopama kā abrazīvas daļiņas (piemēram, mikrolodītes, ko kosmētikā izmanto kā pīlinga un pulēšanas līdzekļus), bet tā var būt pievienota arī citām vajadzībām, piemēram, lai uzlabotu produktu viskozitāti (biezumu), izskatu un stabilitāti.

Ko dara ES?

Eiropas Komisija ir lūgusi ECHA izvērtēt zinātniskos pierādījumus un vajadzības gadījumā līdz 2019. gada janvārim ierosināt ierobežojumus, lai regulētu ar nolūku pievienotas mikroplastmasas izmantošanu jebkura veida izstrādājumos ES. Iespējas, kā mazināt mikroplastmasas nonākšanu ūdens vidē, tiek pētītas arī citā projektā, ko īsteno Eiropas Komisija. Klikšķiniet uz šīm saitēm, lai iegūtu plašāku informāciju.

Video

Lasīt vairāk


Route: .live1