Skip to Content

Izpratne par etiķetēm

Ar brīdinājumu simboliem un īpašām krāsām izstrādājumu etiķetēs sniedz informāciju par kaitējumu, ko konkrēta viela vai maisījums var izraisīt veselībai vai videi.

Bīstamības piktogramma ir attēls etiķetē, kas ietver brīdinājuma simbolu un īpašas krāsas, kuru mērķis ir sniegt informāciju par kaitējumu, ko konkrēta viela vai maisījums var izraisīt veselībai vai videi. Ar Klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas regulu Eiropas Savienībā ir ieviesta jauna bīstamu ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas sistēma. Ir izmainītas arī piktogrammas, kas tagad atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas vispārēji saskaņotajai sistēmai.

Klikšķiniet šeit, lai aplūkotu prezentāciju, kurā skaidrotas etiķetes

Jaunās piktogrammas ir sarkana dimanta formā uz balta fona un aizstāj vecos oranžos četrstūra simbolus, ko izmantoja saskaņā ar iepriekšējiem tiesību aktiem. Kopš 2010. gada 1. decembra dažas vielas un maisījumi jau ir marķēti saskaņā ar jaunajiem tiesību aktiem. Vecās piktogrammas nav tirgū atļautas kopš 2017. gada 1. jūnija.

Parūpējieties par savu drošību un skatiet turpmāk sniegto prezentāciju, lai iepazītos ar jaunajām piktogrammām.

Kas ir etiķetē?

Papildus piktogrammām etiķetē ir piktogrammu skaidrojums (bīstamības apzīmējums). Vienai un tai pašai piktogrammai var būt vairāki bīstamības apzīmējumi, kas saistīti ar šīs vielas vai maisījuma iespējamo ietekmi. Piemēram, izsaukuma zīmes simbols var nozīmēt, ka viela vai maisījums var izraisīt elpceļu kairinājumu vai ka tas var izraisīt nopietnu acu kairinājumu vai ādas kairinājumu. Tāpat etiķetē ir piesardzības norādījumi par to, kā droši lietot izstrādājumu un kādus pasākumus vajadzētu īstenot, ja negadījuma rezultātā esat pakļauts izstrādājuma iedarbībai. Etiķetē ir arī “signālvārds”, kas norāda, cik nopietnu kaitējumu izstrādājums var radīt: “draudi” (nopietnāka kaitējuma gadījumā) un “brīdinājums” (mazāk nopietna kaitējuma gadījumā).

Ja izstrādājumus ar šīm etiķetēm lieto nepareizi, tie var radīt kaitējumu. Noteikti uzziniet, ko etiķetes nozīmē, un izlasiet norādījumus, lai garantētu drošu lietošanu.

 
Etiķetes piemērs

Plašāka informācija

 


Route: .live1