Skip to Content

Izmantojiet savas tiesības pieprasīt informāciju

Ja jums ir aizdomas, ka jūsu nopirktais produkts satur ķīmiskas vielas, kas varētu būt bīstamas, jums ir tiesības pieprasīt par tām informāciju.

Jums ir tiesības jautāt, vai jūsu iegādātie produkti satur ķīmiskas vielas tādā daudzumā, kas pārsniedz robežu, no kuras tās varētu būt kaitīgas jūsu veselībai vai videi. Šīs tā sauktās vielas, kas rada lielas bažas (SVHC), ir iekļautas REACH Kandidātu sarakstā kā SVHC. Saskaņā ar tiesību aktiem piegādātāju pienākums ir bez maksas sniegt jums šādu informāciju 45 dienu laikā no pieprasījuma datuma.

Tiesības pieprasīt informāciju attiecas uz tādām precēm kā, piemēram, tekstilmateriāli, mēbeles, apavi, sporta ekipējums, rotaļlietas un elektropreces, bet neattiecas uz tādiem maisījumiem kā krāsas, tīrīšanas līdzekļi, zāles, kosmētikas līdzekļi un pārtikas produkti.

Kā pieprasīt informāciju?

Vai nu dodieties tieši uz veikalu, kur iegādājāties konkrēto produktu, vai arī sazinieties ar tā ražotāju vai importētāju. Vislabāk informācijas pieprasījumu iesniegt rakstiski. Daudzas valstu iestādes un patērētāju organizācijas ir sagatavojušas vēstuļu paraugus, lai palīdzētu jums šajā uzdevumā. Šim nolūkam ir pieejamas arī mobilo telefonu lietotnes.

Lai saņemtu pareizo informāciju:

  • norādiet jūs interesējošā produkta nosaukumu vai aprakstu;
  • pavaicājiet, vai produkts satur kādu vielu, kas rada lielas bažas (SVHC) un ir iekļauta REACH Kandidātu sarakstā, jo šādas vielas var būt paša produkta vai tā iepakojuma sastāvā;
  • atsaucieties uz ECHA tīmekļa vietni, kur sniegta plašāka informācija par REACH regulā noteiktajiem pienākumiem.

Piegādātājiem informācija par šīm vielām ir jāsniedz tikai tad, ja to koncentrācija produktā pārsniedz 0,1 % no produkta svara. Tas nozīmē, ka piegādātājiem nav jūs jāinformē par citām produkta sastāvā esošām vielām vai pat par SVHC vielām, ja tās produktā ir zemākā koncentrācijā. 

Vēstuļu paraugi patērētājiem:

Lietotnes patērētājiem

Daudzas patērētāju organizācijas un dažas valstu iestādes ir izstrādājušas mobilo telefonu lietotnes un ceļvežus, kas jums palīdzēs noskaidrot, kādas ķīmiskas vielas ir konkrētos produktos. Tālāk ir sniegtas dažas mūsu apkopotās saites, kas varētu jums interesēt.


Route: .live2