Skip to Content

Sustanzi kimiċi li jikkawżaw l-allerġiji

Bosta nies qegħdin isofru minn allerġiji aktar minn qatt qabel. Xi sustanzi kimiċi magħmulin mill-bniedem jikkawżawhom, iżda anki l-allerġeni li jseħħu b’mod naturali jistgħu jagħmlu dan bħall-polline, il-pjanti u l-ikel.

Sa mill-industrijalizzazzjoni, kien hemm żieda konsiderevoli fil-prevalenza ta’ mard allerġiku bħall-ażma u d-dermatite ta’ kuntatt. Hemm bosta raġunijiet għal dan, kawża waħda probabbli hija li aħna esposti għal ħafna aktar sustanzi kimiċi minn qatt qabel.

Ir-reazzjonijiet allerġiċi jvarjaw minn dawk relattivament ħfief, bħal ħakk u ħmura tal-ġilda, għal dawk severi, bħal reazzjonijiet anafilattiċi ta’ periklu għall-ħajja, skont kemm ikun potenti l-allerġen. Madankollu, il-bnedmin mhux kollha jirreaġixxu bl-istess mod għal allerġen speċifiku - is-sustanza li tikkawża l-allerġija. Għalhekk huwa importanti li ssir taf ir-reazzjonijiet ta’ ġismek stess u li timmaniġġja l-ambjent bl-aħjar mod li tista’.

X’inhi tagħmel l-UE?

L-UE tipprova tidentifika s-sensitizzaturi bbażati fuq data miġbura mill-industrija dwar sustanzi li jinsabu fis-suq. Din id-data, flimkien ma’ informazzjoni minn diversi sorsi oħra, tiġi skrinjata u meta tiġi identifikata sustanza ta' tħassib potenzjali ġdida, jistgħu jitqiegħdu fis-seħħ miżuri ta’ mmaniġġjar tar-riskji.

Pereżempju, meta s-sustanzi jkunu magħrufin li jikkawżaw l-allerġiji, l-UE tista’ tirristretta l-użu tagħhom li jipproteġu lill-konsumaturi u lill-ħaddiema.

Eżempju wieħed huwa l-kromu, li ilu jintuża fi prodotti tal-ġilda bħal żraben, ingwanti u basktijiet tal-idejn għal bosta snin. Dan jagħti lill-ġilda aktar flessibbiltà. Madankollu, il-kromu jista’ joħroġ mill-ġilda għal fuq, u saħansitra ġo, ġilda ta’ persuna - li jikkawża reazzjoni allerġika f’xi nies.

Ikklikkja biex tara l-infografika

Ġie stmat li sa minn meta ġie ristrett l-użu tal-kromu, ġew evitati 11 000 każ ġdid ta’ allerġija kull sena.

Eżempju ieħor huwa n-nikil, li għadu l-kawża ewlenija ta’ allerġija tal-ġilda fl-Ewropa. L-użu tan-nikil ġie ristrett fi prodotti li jiġu f’kuntatt fit-tul mal-ġilda, bħal imsielet, ġiżirajjen, arloġġi tal-idejn u żippijiet fl-ilbies.

Fornituri li jqiegħdu prodotti li fihom ċerti isocyanates (MDI) fis-suq, iridu jiżguraw li l-imballaġġ jinkludi ingwanti protettivi u bħala konsumatur iwissik dwar reazzjonijiet allerġiċi possibbli jekk inti diġà sensitizzat għad-diisocyanates.  Anke dawk in-nies li jistgħu jkollhom l-ażma jew problemi tal-ġilda eżistenti għandhom jevitaw il-kuntatt ma’ dawn il-prodotti. L-imballaġġ għandu javżak ukoll biex tilbes protezzjoni respiratorja jekk ventilazzjoni tajba ma tkunx possibbli.

L-allerġiji għandhom it-tendenza li jaffettwaw il-parti ta’ ġismek li tiġi f’kuntatt mal-allerġen.

Aqra aktar dwar sustanzi allerġeniċi komuni billi ssegwi l-links ta’ hawn taħt.

  • Nikil, jekk jiġi rilaxxat mill-ġojjellerija, jista’ jikkawża selħiet fejn jiġi f’kuntatt mal-ġilda.
  • Metilendifenildiisoċjanat (MDI), li jintuża f’żebgħa bl-isprej u kisi likwidu tal-bjut, huwa sensitizzatur respiratorju magħruf sew li jikkawża reazzjoni allerġika meta jinġibed man-nifs. (link għall-kard ta’ informazzjoni)
  • Il-kromu, li jintuża fi prodotti tal-ġilda, jista’ jikkawża allerġiji tal-ġilda.
  • Dimetilfumarat (DMF), sustanza kimika kontra l-moffa, tintuża b’mod komuni fi qratas li jakkumpanjaw prodotti tal-konsumatur bħal żraben u sufanijiet - is-sustanza tista’ tiġi ttrasferita fuq il-prodott u fuq ġilda ta’ persuna, u dan jikkawża reazzjonijiet allerġiċi bħal ħakk, ħmura u irritazzjoni.

Ġew identifikati diversi sensitizzaturi respiratorji bħala sustanzi ta' tħassib serju ħafna. Dan huwa l-ewwel pass lejn is-sostituzzjoni tas-sustanza b’waħda inqas perikoluża. Ladarba sustanza tiġi inkluża fil-Lista tal-Awtorizzazzjoni skont REACH, il-kumpaniji li japplikaw u jingħataw awtorizzazzjoni b’suċċess biss jistgħu jużawhom fl-UE.

X’tista’ tagħmel

Jekk għandek reazzjoni allerġika u taħseb li tista’ tiġi kkawżata minn sustanza kimika, ikkonsulta t-tabib tiegħek u pprova identifika x’jikkawża r-reazzjoni. Pereżempju, jekk tissuspetta li inti allerġiku/allerġika għal sustanza fi prodott tal-ħasil, tista’ tieħu t-tikketta bl-ingredjenti għall-appuntament tat-tabib tiegħek.


Route: .live2