Skip to Content

Uża d-dritt tiegħek li tistaqsi

Jekk tissuspetta li prodott li tixtri jista’ jkun fih sustanzi kimiċi li jistgħu jkunu ta’ ħsara, inti għandek id-dritt li tistaqsi għal informazzjoni dwarhom.

Inti għandek id-dritt li tistaqsi jekk il-prodotti li tixtri fihomx sustanzi kimiċi ’l fuq minn ċertu limitu li jista’ jkun ta’ ħsara għas-saħħa tiegħek jew għall-ambjent. Dawn l-hekk imsejħa sustanzi ta’ tħassib serju ħafna (SVHCs) huma inklużi fil-Lista ta’ Kandidati ta’ SVHCs ta' REACH. Bil-liġi, il-fornituri jridu jagħtuk din l-informazzjoni, mingħajr ħlas, fi żmien 45 jum mid-data tat-talba tiegħek.

Id-dritt tiegħek li titlob japplika għal oġġetti bħal tessuti, għamara, żraben, tagħmir tal-isport, ġugarelli u tagħmir elettroniku iżda ma jkoprix taħlitiet bħal żebgħat, deterġenti, mediċini, kożmetiċi u ikel.

Kif għandek tistaqsi għal din l-informazzjoni?

Tista’ tmur direttament fil-ħanut fejn tkun xtrajt il-prodott jew inkella tikkuntattja l-produttur jew l-importatur. L-aħjar huwa li tagħmel it-talba tiegħek bil-miktub. Ħafna awtoritajiet nazzjonali u organizzazzjonijiet tal-konsumaturi ppreparaw ittri mudell biex jgħinuk tagħmel dan. Huma disponibbli wkoll apps ta’ apparati mobbli li jistgħu jgħinuk.

Sabiex tikseb l-informazzjoni xierqa, jenħtieġ li inti:

  • tinkludi l-isem jew id-deskrizzjoni tal-prodott li interessat fih;
  • tistaqsi jekk il-prodott fihx xi sustanzi ta’ tħassib serju ħafna (SVHCs) li huma inklużi fil-Lista ta’ Kandidati ta' REACH - is-sustanzi jistgħu jkunu jew fil-prodott innifsu jew inkella fl-imballaġġ tiegħu;
  • tinkludi referanza għas-sit web tal-ECHA, fejn tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-obbli skont ir-Regolament ta' REACH.

Il-fornituri jridu jipprovdu biss informazzjoni dwar dawn is-sustanzi jekk jistgħu jinsabu f’konċentrazzjonijiet ta’ ’l fuq minn 0.1 % tal-piż tal-prodott. Dan ifisser li ma għandhomx għalfejn jgħidulek dwar sustanzi oħra fil-prodott jew saħansitra dwar SVHCs fil-prodott jekk ikunu preżenti f’konċentrazzjoni aktar baxxa. 

Ittri mudell għall-konsumaturi:

Apps għall-konsumaturi

Ħafna organizzazzjonijiet tal-konsumaturi u xi awtoritajiet nazzjonali pproduċew apps għal apparati mobbli u gwidi li jistgħu jgħinuk issib liema sustanzi kimiċi huma preżenti f’ċerti prodotti. Aħna ġbarna xi links li jistgħu jkunu ta’ interess għalik hawn taħt.


Route: .live1