Naar content

Alternatieven voor dierproeven

Chemische stoffen moeten worden getest zodat ze veilig te gebruiken zijn. Dit betekent dat we wetenschappelijke informatie over chemische stoffen nodig hebben om te weten wat hun invloed kan zijn op mens en milieu. Er zijn veel manieren om deze gegevens te verkrijgen.

De industrie moet op de hoogte zijn van de gevaren van de chemische stoffen die ze produceren. Zo kunnen ze een veilig gebruik garanderen en de potentiële risico's onder controle houden. Van veel chemische stoffen ontbreekt nog informatie over hun gevolgen voor het milieu of voor de gezondheid, bijvoorbeeld of ze kankerverwekkend kunnen zijn. Daarom moeten nieuwe onderzoeken over chemische stoffen worden uitgevoerd.

Stimuleren van alternatieve methoden

In de EU is het wettelijk verplicht dat bedrijven waar mogelijk gebruik maken van andere middelen dan dierproeven. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld tests gebruiken die gebaseerd zijn op computermodellen (in silico of QSAR) of tests waarbij gebruik wordt gemaakt van cellen of weefsels (in vitro). Bedrijven kunnen ook informatie van al bestaande onderzoeken over vergelijkbare chemische stoffen gebruiken om de eigenschappen van hun chemische stof te voorspellen.

De wet schrijft ook voor dat bedrijven die dezelfde chemische stof registreren moeten samenwerken met gezamenlijke registraties. Ze moeten informatie en testresultaten over hun chemische stof delen, zodat het niet nodig is dierproeven te herhalen. Als alle andere beschikbare gegevensbronnen zijn doorgenomen, dan moeten ze afspreken of nieuwe tests nodig zijn.

Wetenschappers zijn nieuwe testmethoden aan het ontwikkelen met het doel dierproeven te vervangen. Het is echter nog niet mogelijk om in alle situaties alternatieve methoden en benaderingen toe te passen, met name om de langetermijngevolgen van chemische stoffen op mens en milieu te achterhalen - bijvoorbeeld of bepaalde chemische stoffen kanker veroorzaken of invloed hebben op ons voortplantingsvermogen. Daarom worden als laatste redmiddel veel chemische stoffen nog steeds op dieren getest.

Gratis beschikbare tools

Er zijn diverse tools die bedrijven kunnen gebruiken om beschikbare gegevens over hun chemische stoffen te vinden. Zo kan de database eChemPortal worden gebruikt om te controleren of andere instanties al beschikken over informatie over dierproeven. De QSAR Toolbox is een softwareapplicatie die helpt bij het aanvullen van ontbrekende gegevens.

Op de ECHA-website is voor bedrijven, maar ook voor geïnteresseerde burgers en organisaties, een grote hoeveelheid informatie over chemische stoffen beschikbaar. Deze informatie is afkomstig van de registratiedossiers die bedrijven bij ECHA moeten indienen om hun chemische stoffen in de EU in de handel te kunnen brengen.

Meer informatie


Route: .live2