Naar content

Chemische stoffen in de landbouw

Conventionele landbouw maakt gebruik van pesticiden om planten te beschermen en van meststoffen om hun groei en vruchtbaarheid te verbeteren. In de biologische landbouw gelden voor hun gebruik strenge beperkingen. Voor beide soorten landbouw werkt de EU aan veiligere producten voor consumenten.

Pesticiden - ook bekend als landbouwchemicaliën - zijn stoffen die worden gebruikt om planten te beschermen tegen ongedierte. Ze bestaan onder meer uit herbiciden om onkruid te verdelgen, fungiciden om van ziekten af te komen en insecticiden om insecten te doden. Helaas verlossen deze chemische stoffen ons niet alleen van ongewenste zaken, maar kunnen ze ook schadelijk zijn voor onze gezondheid en het milieu.

Pesticiden of gewasbeschermingsmiddelen bevatten minstens één werkzame stof en worden gebruikt om:

  • planten te beschermen tegen ongedierte en ziekten;
  • te beïnvloeden hoeveel de planten groeien;
  • plantaardige producten te conserveren;
  • de groei van ongewenste planten te stoppen of te voorkomen;

Wat doet de EU?

De EU reguleert het gebruik van pesticiden om de risico's voor onze gezondheid en het milieu te minimaliseren.

Alle pesticiden hebben werkzame stoffen die werken tegen ‘ongedierte’ of ongewenste planten. Alle werkzame stoffen die in de EU worden gebruikt voor een gewasbeschermingsmiddel moeten door de Europese Commissie worden goedgekeurd om te waarborgen dat ze veilig zijn voordat ze in een product op de markt komen. Stoffen moeten veilig zijn voor de gezondheid van mens en dier en voor het milieu.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) voert risicobeoordelingen van pesticiden uit en biedt de Europese Commissie en de lidstaten wetenschappelijke ondersteuning bij de besluitvormingsprocedure. Op basis van deze intensieve evaluaties wordt dan goedkeuring gegeven. EFSA is het verantwoordelijke EU-agentschap en op hun website is gedetailleerde informatie te vinden (zie onderstaande link).

ECHA beheert de wetgeving over de indeling en etikettering van chemische stoffen. Hoe een chemische stof wordt beoordeeld en geëtiketteerd is gebaseerd op de gevaarlijke eigenschappen die ze kunnen hebben.

In de moderne landbouw worden veel verschillende stoffen gebruikt. U hebt misschien wel gehoord van glyfosaat, een van de meest gebruikte herbiciden voor het doden van onkruid. Hieronder staat meer informatie over het laatste nieuws over de beoordeling van deze stof.

Hoe zit het met biologische landbouw?

Een manier om de emissie van pesticiden in het milieu en de blootstelling aan mensen te beperken, is het produceren van biologische producten. In de biologische landbouw gelden voor het gebruik van chemische pesticiden en synthetische meststoffen, antibiotica en andere stoffen strenge beperkingen. Biologische boerderijen moeten een aantal strikte regels volgen als ze hun producten biologisch willen noemen.

Enkele van de belangrijke beginselen voor de verwerking van biologische producten zijn:

  • zeer strikte beperkingen op het gebruik van landbouwchemicaliën, pesticiden, meststoffen, antibiotica en voedseladditieven;
  • geen gebruik van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's);
  • gebruik van op de locatie beschikbare middelen;
  • planten- en diersoorten kiezen die resistent zijn tegen ziekten en aangepast zijn aan lokale omstandigheden.

Als u wilt weten wat de EU aan biologische landbouw doet, kunt u via de onderstaande link meer informatie krijgen.

Meer informatie


Route: .live2