Chemische stoffen in schoonmaakmiddelen - Chemicals In Our Life

Chemische stoffen in schoonmaakmiddelen

In uw schoonmaakmiddelen doen chemische stoffen het werk. Het is belangrijk dat u altijd op de etiketten kijkt hoe u ze veilig kunt gebruiken.

Wasmiddelen, allesreinigers, afwasmiddelen bevatten allemaal zogeheten oppervlakteactieve stoffen. Ze verminderen de oppervlaktespanning tussen water en vet (vloeibare olie of vast vet), waardoor die twee kunnen mengen, water het vet kan vasthouden en het vet met het water wordt weggespoeld. Daarom wassen we vuile kleding met een wasmiddel - het wasmiddel kan vuil in vaste of vloeibare vorm verwijderen.

Als u de ingrediënten van een schoonmaakmiddel bekijkt, zie u dat er ook veel andere chemische stoffen in zitten. Biologische wasmiddelen bevatten bijvoorbeeld enzymen. Deze helpen bij het verdelen en verwijderen van vet, maar ook voedsel en andere afzettingen. Ook worden er verschillende chemische stoffen gebruikt om geuren of kleur aan een product af te geven of om het te helpen beschermen.

Verordening voor veiligere producten

In de EU zijn er verschillende regels om het gebruik van schoonmaakmiddelen veiliger maken. De verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen - de CLP-verordening - regelt bijvoorbeeld de manier waarop chemische stoffen en producten die chemische stoffen bevatten, worden geëtiketteerd en verpakt. Als het product gevaarlijke chemische stoffen bevat, moet daarop een etiket komen met een pictogram en een uitleg over de betekenis ervan. Dit draagt ertoe bij dat consumenten veiliger met het product omgaan en biedt advies over wat te doen in geval van een ongeluk.

De verordening betreffende detergentia zorgt ervoor dat alleen wasmiddelen met volledig biologisch afbreekbare oppervlakteactieve stoffen in de handel kunnen worden gebracht. Bovendien moet op hun etiketten informatie staan over de ingrediënten van de producten en de juiste dosering. Dit beschermt de consument tegen allergieën en helpt overmatig gebruik van wasmiddelen te voorkomen.

Hoe zit het met de verpakking?

De CLP-verordening is er ook voor om de verpakkingen veiliger te maken voor kinderen. Schoonmaakmiddelen die gevaarlijke chemische stoffen bevatten, mogen er niet aantrekkelijk uitzien voor kinderen en ze mogen niet op verpakkingen voor voedsel of geneesmiddelen lijken. Ze moeten ook zo zijn afgesloten dat kinderen ze niet gemakkelijk kunnen openmaken - bijvoorbeeld met een dop die alleen met beide handen kan worden geopend.

Capsules met vloeibaar wasmiddel moeten bestand zijn tegen druk en mogen niet te snel oplossen. Ze bevatten een smaakstof die afschrikwekkend werkt als een kind de capsule in de mond stopt. Ook moet de buitenverpakking van de capsules voor eenmalig gebruik ondoorzichtig zijn, zodat kinderen moeilijker de afzonderlijke capsules erin kunnen zien.

Tips voor een veiliger gebruik

  • Controleer de etiketten van uw producten en volg de instructies zodat u ze op een veilige manier gebruikt en bewaart. Gevarenpictogrammen maken duidelijk wat voor soort schade het product uw gezondheid of het milieu kan toebrengen. Op etiketten staat ook informatie over wat te doen als er iets mis gaat.
  • Gebruik bij voorkeur milieuvriendelijke wasmiddelen met een officieel milieukeurmerk, bijvoorbeeld het EU-milieukeurmerk of het Scandinavische milieukeurmerk.
  • Gebruik schoonmaakmiddelen altijd volgens de instructies. Sommige producten kunnen allergische reacties veroorzaken en de huid en ogen irriteren. Afvoerontstoppers en toiletreinigers kunnen bijvoorbeeld bijtende stoffen bevatten die ernstige brandwonden en oogletsel kunnen veroorzaken. Vaatwasmiddelen, ontkalkingsmiddelen en ovenreinigers kunnen ook uw gezondheid ernstig schaden als ze niet op de juiste manier worden gebruikt.
  • Vergeet niet om uw schoonmaakmiddelen buiten het bereik van kinderen of huisdieren te bewaren. Vermijd bovendien verschillende schoonmaakmiddelen te mengen of de inhoud in een andere houder over te doen.

Meer informatie