Naar content

Gecombineerde effecten van chemische stoffen

Chemische stoffen zijn overal om ons heen, maar wat gebeurt er met onze gezondheid of het milieu wanneer de effecten van afzonderlijke stoffen worden gecombineerd?

Chemie is een fundamenteel onderdeel van het leven en ons bestaan. Met de technologische ontwikkelingen en vooruitgang worden we de laatste tijd blootgesteld aan toenemende hoeveelheden door de mens vervaardigde en natuurlijke chemische stoffen uit diverse bronnen zoals voedsel, water, geneesmiddelen, lucht, cosmetica, producten voor de gezondheidszorg, kleding en andere consumentenproducten. Niet alleen wij worden eraan blootgesteld, maar ook het milieu en de natuur.

In drie verschillende situaties zijn er gecombineerde effecten van chemische stoffen:

  1. Een product dat we gebruiken, kan een mengsel van verschillende chemische stoffen zijn, en ons en het milieu tegelijkertijd aan al deze stoffen blootstellen.
  2. We kunnen worden blootgesteld aan één chemische stof die van verschillende bronnen afkomstig is. In de loop der tijd kan dit leiden tot een hogere blootstelling voor ons en het milieu.
  3. Verschillende chemische stoffen van verschillende bronnen die op verschillende tijdstippen en op verschillende plaatsen vrijkomen, kunnen ons of het milieu blootstellen. In sommige gevallen kan blootstelling aan verschillende chemische stoffen leiden tot effecten die ernstiger zijn dan voor blootstelling aan de afzonderlijke chemische stoffen.

De gevaren en risico's van chemische stoffen worden momenteel per stof beoordeeld. De EU legt beperkingen op aan de toegestane hoeveelheid chemische stoffen in de producten die we kopen, de lucht die we inademen en in ons voedsel en water. Er blijft bezorgdheid bestaan over het feit dat alleen het analyseren van afzonderlijke chemische stoffen onvoldoende zekerheid biedt en dat de combinatie-effecten van chemische stoffen op een meer systematische manier moeten worden aangepakt.

Voorlopig bestaat er geen EU-breed systeem om de combinatie-effecten en risico's van chemische stoffen te beoordelen. Er zijn ontwikkelingen op dit gebied en wetenschappers onderzoeken manieren waarop groepen chemische stoffen waaraan wij en het milieu breed worden blootgesteld, een gecombineerde risicobeoordeling kunnen ondergaan. Het is erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om alle mengsels te testen met standaardexperimenten. Er moeten betere teststrategieën en nieuwe alternatieve testmethoden met computermodellen en methoden zonder dierproeven worden gebruikt.

De Europese Commissie werkt aan het identificeren van mengsels die als prioriteit moeten worden beoordeeld, niet per stof maar als geheel en in combinatie met andere mengsels. Wetenschappers en regelgevers vinden ook nieuwe manieren om lacunes in informatie op te vullen om de mengsels waaraan we worden blootgesteld beter te begrijpen.

ECHA volgt de ontwikkelingen op dit gebied en werkt samen met het bedrijfsleven, de academische wereld en internationale organisaties om te analyseren of gecombineerde gevaren- en risicobeoordeling voor chemische stoffen op de Europese markt nodig is en wanneer dit het geval is, neemt ECHA ook maatregelen tegen risico's van gecombineerde effecten. Klik op de onderstaande links voor voorbeelden van deze maatregelen.

Meer informatie


Route: .live2