Naar content

Registratie chemische stoffen door de industrie

Er zijn duizenden verschillende chemische stoffen in de handel. De chemische stoffen die in Europa in hoeveelheden van meer dan een ton worden gebruikt, moeten worden geregistreerd, zodat we meer weten over hun mogelijke gevolgen voor onze gezondheid en het milieu.

De chemische industrie zet grondstoffen zoals olie, aardgas, lucht, water, metalen en mineralen om in duizenden verschillende producten. De wereldwijde productie van chemische stoffen is gestegen van een miljoen ton in 1930 tot honderden miljoenen ton op dit moment. 

Het precieze aantal chemische stoffen dat in de handel is, is niet bekend, maar elk jaar komen er veel nieuwe chemische stoffen bij.

De REACH-verordening, de wetgeving van de EU over chemische stoffen, vereist dat chemische stoffen die in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte in hoeveelheden van minstens een ton per jaar worden vervaardigd of ingevoerd, worden geregistreerd. ECHA verwacht dat in 2018 tot wel 30 000 chemische stoffen zullen zijn geregistreerd. Bedrijven moeten informatie verstrekken over de chemische stoffen die zij produceren en gebruiken, de gevaarlijke eigenschappen ervan en hoe ze veilig kunnen worden gebruikt. Zo weten we meer over hun mogelijke gevolgen voor onze gezondheid en het milieu. Deze gegevens zijn grotendeels op de website van ECHA geplaatst.

Volg de registraties van chemische stoffen!

Op deze kaart kunt u het aantal registraties zien dat per land bij ECHA is ingediend. U kunt zien waar chemische stoffen in de Europese Unie / Europese Economische Ruimte worden geproduceerd of ingevoerd en welke chemische stoffen het meest worden geregistreerd. 

In de EU is de chemische industrie goed voor meer dan 500 miljard euro per jaar. Ze biedt werk aan 1,2 miljoen werknemers en tot 3,6 miljoen mensen werken in sectoren die chemische stoffen gebruiken. 

Meer informatie


Route: .live2