Naar content

Zoeken naar chemische stoffen

Bekijk onze unieke database voor meer informatie over chemische stoffen die dagelijks in Europa worden gebruikt

Door zijn werkzaamheden voor de uitvoering van de wetgeving van de Europese Unie over chemische stoffen heeft ECHA de grootste database over chemische stoffen ter wereld opgebouwd. Deze bevat informatie in het Engels over meer dan 140 000 chemische stoffen en neemt nog altijd in omvang toe.

De database bevat meer dan twee miljoen onderzoekssamenvattingen over de eigenschappen van chemische stoffen en de invloed ervan op mens en milieu. Er wordt ook uitgelegd hoe de chemische stoffen zijn ingedeeld (bijvoorbeeld als bijtend of ontvlambaar) en er worden richtlijnen gegeven over het veilige gebruik ervan.

Een vrij klein deel van deze chemische stoffen (181 vanaf de winter van 2018) is opgenomen als zeer zorgwekkende stof omdat ze kanker of mutaties kunnen veroorzaken, de vruchtbaarheid verstoren of zich ophopen en lang aanwezig blijven in het milieu. Alle vermeldingen van deze stoffen samen vormen een enorme hoeveelheid informatie en ECHA zet zich ervoor in deze te gebruiken ten behoeve van Europese burgers en het milieu.

Krijg antwoord op uw vragen

Op welke manier kan een stof het menselijk lichaam schaden? Irriteert de stof uw huid of ogen, of heeft ze een veel ernstiger effect, veroorzaakt ze bijvoorbeeld kanker? En in wat voor soort producten wordt de stof gebruikt? Is de stof schadelijk voor het milieu en hoe komt ze vrij? Al deze vragen worden nu beantwoord in korte beschrijvingen van elke chemische stof, die wij infokaarten noemen. Als u meer wilt weten over de stoffen waaraan u mogelijk wordt blootgesteld, dan is dit een goede plek om te beginnen.

Het is net zo eenvoudig als het opzoeken van een woord in een woordenboek. Typ gewoon de stofnaam in het zoekveld op de webpagina Informatie over chemische stoffen en de informatie verschijnt. De informatie is gebaseerd op de gegevens die bedrijven in het kader van de EU-wetgeving bij ECHA hebben ingediend. Als de stof als bijzonder gevaarlijk is ingedeeld, toont de infokaart ook hoe ze door toezichthouders op Europees en nationaal niveau wordt onderzocht om te zorgen dat mensen en het milieu worden beschermd. 


Route: .live2