Maak gebruik van uw recht op informatie - Chemicals In Our Life

Maak gebruik van uw recht op informatie

Als u vermoedt dat een product dat u koopt mogelijk chemische stoffen bevat die schadelijk kunnen zijn, hebt u het recht om te vragen naar informatie.

U hebt het recht om te vragen of de producten die u koopt chemische stoffen boven een bepaalde grenswaarde bevatten die schadelijk kunnen zijn voor uw gezondheid of voor het milieu. Deze zogenaamde zeer zorgwekkende stoffen (substances of very high concern - SVHC’s) zijn opgenomen in de REACH-lijst van zeer zorgwekkende stoffen die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen. Leveranciers zijn wettelijk verplicht u deze informatie kosteloos verstrekken binnen 45 dagen na de datum van uw verzoek.

Uw recht op informatie geldt voor voorwerpen zoals textiel, meubels, schoenen, sportartikelen, speelgoed en elektronische apparatuur, maar niet voor mengsels zoals verf, wasmiddelen, geneesmiddelen, cosmetica en voedsel.

Hoe kunt u om informatie vragen?

Ga rechtstreeks naar de winkel waar u het product hebt gekocht of neem contact op met de producent of importeur. U kunt het beste schriftelijk om informatie verzoeken. Veel nationale instanties en consumentenorganisaties hebben modelbrieven opgesteld om u hierbij te helpen. Er zijn ook mobiele apps beschikbaar die u kunnen helpen.

Om de juiste informatie te krijgen, stelt u een verzoek op met:

  • de naam of een beschrijving van het product waarin u geïnteresseerd bent;
  • de vraag of het product zeer zorgwekkende stoffen bevat die zijn opgenomen in de REACH-lijst van voor verplichte autorisatie in aanmerking komende stoffen - de stoffen kunnen in het product zelf of in de verpakking aanwezig zijn;
  • een verwijzing naar de ECHA-website, waar meer informatie te vinden is over de verplichtingen krachtens de REACH-verordening.

Leveranciers hoeven alleen informatie over deze stoffen te verstrekken als ze voorkomen in concentraties van meer dan 0,1% van het gewicht van het product. Dit betekent dat ze u niet hoeven te informeren over andere stoffen in het product of zelfs over zeer zorgwekkende stoffen in het product als ze in een lagere concentratie aanwezig zijn. 

Modelbrieven voor consumenten:

Apps voor consumenten

Veel consumentenorganisaties en enkele nationale instanties hebben mobiele apps en handleidingen gemaakt waarmee u kunt achterhalen welke chemische stoffen in bepaalde producten aanwezig zijn. Hieronder staan enkele links die van belang voor u kunnen zijn.