Naar content

Hoe zit het met ingevoerde producten?

De EU-wetgeving beoogt een veiliger gebruik van chemische stoffen, ook in de producten die op de EU-markt te koop zijn. Er bestaan systemen om de veiligheid van producten te garanderen, en om onveilige producten op te sporen en terug te halen.

De EU-wetgeving heeft hoge veiligheidsnormen De Richtlijn inzake algemene productveiligheid moet ervoor zorgen dat in de EU alleen veilige producten worden verkocht. Bedrijven mogen alleen producten invoeren en verkopen die veilig zijn en zij moeten de consument informeren over de risico's van hun producten. Ze moeten er ook voor zorgen dat gevaarlijke producten kunnen worden opgespoord, zodat ze kunnen worden teruggehaald om risico's voor de consument te voorkomen. Als u dus producten koopt die niet in de EU zijn vervaardigd maar van elders zijn ingevoerd, moeten deze altijd voldoen aan dezelfde normen voor chemische veiligheid. De importeur van de producten naar de EU is degene die hiervoor verantwoordelijk is.

Krachtens de REACH-verordening moeten importerende bedrijven in Europa weten of hun producten zeer zorgwekkende stoffen boven een bepaalde concentratie bevatten. Op verzoek moeten ze deze informatie aan winkeliers en aan de consument doorgeven. Importeurs moeten ook weten of hun producten chemische stoffen bevatten waarvoor in Europa beperkingen gelden, zoals bijvoorbeeld  lood in juwelen.

Met de beperkingen krachtens REACH kunnen instanties onveilige producten aanpakken. Ze kunnen bijvoorbeeld het gebruik van een chemische stof beperken of verbieden - op zichzelf of in specifieke producten.

Onveilige producten in de EU opsporen en terughalen.

Als uit monitoring blijkt dat een product in de handel mogelijk onveilig is, zijn er systemen om dit aan te pakken en ervoor te zorgen dat het wordt teruggehaald.  

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de nationale instanties in de lidstaten om te controleren of producten in de handel veilig zijn en zo nodig sancties op te leggen. Ze werken nauw samen met de douane om de consument te beschermen tegen onveilige ingevoerde producten van buiten de EU.

Om dit proces te ondersteunen, beheert de Europese Commissie een veiligheidssysteem, het Rapid Alert System (systeem voor snelle waarschuwingen), waarmee snel informatie kan worden uitgewisseld tussen landen in de EU over gevaarlijke non-foodproducten die een risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van consumenten.

Wanneer instanties in een lidstaat een gevaarlijk product vinden, kan dit worden teruggehaald en zal de instantie de Europese Commissie op de hoogte brengen. De Commissie zal vervolgens de rest van de EU op de hoogte brengen en een waarschuwing voor consumenten publiceren als het product al in de handel is. Als het product bij de grens wordt aangetroffen, wordt de invoer gestopt. Als het product werd ingevoerd van buiten de EU, bijvoorbeeld uit China, dan worden de Chinese instanties hiervan op de hoogte gebracht.

ECHA publiceert een aantal van die producten op onze socialemediakanalen. Klik op de onderstaande link voor het volledige rapport van het Rapid Alert-systeem. 

Meer informatie


Route: .live1