Przejdź do komentarzy

Alternatywy dla badań na zwierzętach

Substancje chemiczne muszą być badane, aby mieć pewność, że można je bezpiecznie stosować. Oznacza to, że potrzebne są nam informacje naukowe na temat substancji chemicznych, które pozwolą nam zrozumieć, w jaki sposób wpływają one na ludzi i środowisko. Istnieje wiele sposobów uzyskania takich danych.

Zakłady przemysłowe muszą wiedzieć, jakie zagrożenia niosą ze sobą produkowane przez nie substancje chemiczne. Dzięki temu będą mogły zapewnić bezpieczeństwo ich stosowania i ograniczyć potencjalne ryzyko. W przypadku wielu chemikaliów wciąż brakuje informacji dotyczących ich wpływu na zdrowie, w tym na przykład potencjalnego działania rakotwórczego, czy też ich oddziaływania na środowisko. To właśnie dlatego konieczne jest przeprowadzenie nowych badań substancji chemicznych.

Promowanie alternatywnych metod

Zgodnie z prawem UE przedsiębiorstwa, o ile to możliwe, mają obowiązek stosować inne metody niż testy na zwierzętach. Mogą one na przykład wykonywać testy na modelach komputerowych (in silico lub QSAR) lub z wykorzystaniem komórek lub tkanek (in vitro). Przedsiębiorstwa mogą też wykorzystywać informacje z wcześniej przeprowadzonych badań nad podobnymi chemikaliami, aby przewidzieć właściwości swojej substancji chemicznej.

Prawo przewiduje ponadto, że przedsiębiorstwa rejestrujące tę samą substancję chemiczną muszą ze sobą współpracować przy dokonywaniu rejestracji. Są one zobowiązane do dzielenia się informacjami i wynikami testów swojej substancji chemicznej, aby nie trzeba było powtarzać badań na zwierzętach. Po przeanalizowaniu wszystkich dostępnych źródeł danych przedsiębiorstwa muszą ustalić, czy konieczne jest przeprowadzenie nowych badań.

Naukowcy opracowują nowe metody badawcze, które zastąpią testy na zwierzętach. Niemniej jednak zastosowanie alternatywnych metod i podejść nie jest jeszcze możliwe w każdej sytuacji, zwłaszcza w przypadku badania długofalowych skutków działania substancji chemicznych na ludzi i środowisko, w tym między innymi w celu stwierdzenia, czy dane substancje chemiczne powodują raka lub wpływają na naszą zdolność reprodukcji. Z braku innych możliwości wiele chemikaliów nadal testuje się na zwierzętach.

Darmowe narzędzia

Przedsiębiorstwa mają do dyspozycji różne narzędzia do wyszukiwania dostępnych danych na temat wytwarzanych przez siebie substancji chemicznych. Baza danych eChemPortal służy na przykład do sprawdzenia, czy informacje na temat testów na zwierzętach zostały już udostępnione przez inne organy. QSAR Toolbox jest natomiast aplikacją, która pomaga uzupełnić brakujące dane.

Strona internetowa agencji ECHA zapewnia przedsiębiorstwom, a także zainteresowanym obywatelom i organizacjom, dostęp do obszernych informacji na temat substancji chemicznych. Zamieszczone na niej informacje pochodzą z dokumentacji rejestracyjnych, które przedsiębiorstwa muszą przedstawić agencji, aby móc wprowadzić swoje chemikalia do obrotu w Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej


Route: .live1