Przejdź do komentarzy

Czy boiska ze sztuczną nawierzchnią są bezpieczne?

Zawody w różnych dyscyplinach sportu, takich jak piłka nożna, rugby, lacrosse i sporty gaelickie, już od dawna rozgrywane są na boiskach całorocznych. Takie sztuczne boiska często pokryte są granulatem gumowym, dzięki któremu ich powierzchnia jest odporna na warunki pogodowe. Granulat zapewnia także lepszą przyczepność i sprawia, że powierzchnia lepiej pochłania wstrząsy. Ale czy granulaty gumowe są bezpieczne?

Większość granulatów wytwarza się z odpadów opon gumowych rozdrobnionych na małe peletki. Wiemy, że opony zawierają pewne niebezpieczne substancje chemiczne, a zatem, czy zastosowanie granulatów sprawia, że gra na boiskach jest niebezpieczna?  

Bardzo niski poziom zagrożenia

Po raz pierwszy ECHA przyjrzała się tej sprawie w 2017 r. Zauważono, że zagrożenia dla zdrowia wynikające z gry na sztucznych nawierzchniach są znikome, ponieważ stężenia określonych substancji chemicznych (w tym wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, metali i plastyfikatorów) w granulatach są na ogół bardzo niskie. ECHA stwierdziła jednak, że w przypadku zakrytych boisk stosowanie granulatów gumowych powinno być ograniczone i że mogą zawierać one jedynie niski poziomy najbardziej niebezpiecznych substancji.

Bezpieczeństwo podczas gry

Chociaż we wstępnym raporcie ECHA stwierdzono, że ryzyko jest bardzo niskie, zawsze można zrobić coś, aby jeszcze bardziej je obniżyć: 

  • myć ręce po grze i przed jedzeniem;
  • zdezynfekować skaleczenia i otarcia;
  • zdjąć obuwie i ubranie sportowe przed pójściem do domu; i 
  • oczywiście - nie połykać granulatu!

 

Ponieważ raport ECHA został opublikowany w 2017 r. przeprowadzono badanie uzupełniające w celu głębszego przeanalizowania potencjalnej konieczności jeszcze większego ograniczenia poziomu niektórych substancji chemicznych - szczególnie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

W lipcu 2018 r. holenderski Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM) zaproponował obniżenie limitów stężenia ośmiu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wykrytych w granulatach gumowych i włókninach stosowanych na boiskach i innych obiektach sportowych oraz na placach zabaw.

Komitety ECHA oceniają obecnie ten wniosek i przekażą Komisji Europejskiej opinię do końca 2019 r.


Route: .live2