Przejdź do komentarzy

Czy boiska ze sztuczną nawierzchnią są bezpieczne?

Zawody w różnych dyscyplinach sportu, takich jak piłka nożna, rugby, lacrosse i sporty gaelickie, już od dawna rozgrywane są na boiskach całorocznych. Takie boiska często pokryte są granulatem gumowym, dzięki któremu ich powierzchnia jest odporna na warunki pogodowe. Granulat zapewnia także lepszą przyczepność i sprawia, że powierzchnia lepiej pochłania wstrząsy. Ale czy granulaty gumowe są bezpieczne?

Większość granulatów jest wytwarzanych z odpadów opon gumowych rozdrobnionych na małe peletki. Wiemy, że opony zawierają pewne niebezpieczne substancje chemiczne, a granulaty mogą uwalniać substancje potencjalnie lotne, które mogą być wdychane. A zatem, czy zastosowanie granulatów sprawia, że gra na boiskach jest niebezpieczna?  

Bardzo niski poziom zagrożenia

ECHA przyjrzała się tej sprawie i stwierdziła, że zagrożenia dla zdrowia wynikające z gry na sztucznych nawierzchniach są znikome, ponieważ stężenia określonych substancji chemicznych (w tym policyklicznych węglowodorów aromatycznych, metali i plastyfikatorów) w granulatach są na ogół bardzo niskie. ECHA stwierdziła jednak, że w przypadku boisk znajdujących się wewnątrz budynków istnieje możliwość podrażnienia skóry i oczu osób grających przez niektóre substancje chemiczne wydzielane z granulatów.  

Bezpieczeństwo podczas gry

Bezpieczeństwo podczas gry. W raporcie stwierdzono, że ryzyko jest bardzo niskie, ale zawsze można zrobić coś, aby jeszcze bardziej je obniżyć: 

  • myć ręce po grze i przed jedzeniem;
  • usuwać wszelkie ścinki i resztki;
  • zdjąć obuwie i ubranie sportowe przed pójściem do domu; i 
  • oczywiście - nie połykać granulatu!

 

Raport ECHA jest dalej analizowany i rozpatrywana jest potencjalna konieczność jeszcze większego ograniczenia poziomu niektórych substancji chemicznych - szczególnie policyklicznych węglowodorów aromatycznych - na boiskach sportowych. 


Route: .live2