Przejdź do komentarzy

Bisfenol A

Bisfenol A (BPA) jest obecny na rynku od lat 60. XX w. Jest stosowany w różnych produktach konsumenckich, takich jak butelki plastikowe czy paragony. Z uwagi na niebezpieczne własności BPA w UE wprowadzono już ograniczenia dotyczące jego stosowania w kilku produktach.

BPA występuje w wielu szeroko dostępnych produktach konsumenckich, takich jak zastawa stołowa wielokrotnego użytku i plastikowe butelki, sprzęt sportowy, płyty CD i DVD. Żywice epoksydowe zawierające BPA wykorzystuje się do powlekania wnętrza rur wodociągowych oraz wnętrza puszek na żywność i napoje, aby zwiększyć ich okres trwałości i uniknąć metalicznego posmaku żywności lub napojów. BPA stosuje się także na przykład jako wywoływacz barwnika w papierze termicznym, aby ułatwić pojawienie się tuszu. Można go znaleźć w paragonach ze sklepów oraz biletach transportu publicznego i biletach parkingowych.

Dlaczego i w jaki sposób kontroluje się BPA?

Bisfenol A sklasyfikowano w UE jako substancję działającą szkodliwe na rozrodczość. Wszyscy producenci, importerzy lub dostawcy BPA muszą do dnia 1 marca 2018 r. sklasyfikować i oznakować produkty zawierające BPA jako szkodliwe dla rozrodczości. Umożliwia to lepsze poinformowanie przedsiębiorstw o potencjalnych szkodliwych skutkach oraz o sposobach ochrony pracowników.

BPA znajduje się na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze udzielenia zezwolenia przed dopuszczeniem do obrotu zgodnie z rozporządzeniem REACH z uwagi na jego szkodliwy wpływ na rozrodczość oraz działanie zaburzające gospodarkę hormonalną. Podobnie jak w przypadku wszystkich substancji umieszczonych na liście kandydackiej, konsumenci mają prawo zadać dostawcy każdego produktu pytanie, czy produkt zawiera BPA w stężeniu powyżej 0,1%. Jeżeli tak jest, dostawca musi przekazać tę informację w ciągu 45 dni od zapytania, wraz z należnymi informacjami umożliwiającymi bezpieczne stosowanie produktu przez konsumentów.

Aby uniknąć zastępowania BPA innymi substancjami mogącymi wywołać podobne problemy, odpowiednie organy oceniają właściwości i zastosowania podobnych substancji, takich jak bisfenol S (BPS), i mogą podjąć decyzję o konieczności ich kontrolowania w przyszłości.

Ograniczenie wykorzystywania BPA w papierze termicznym

Stosowanie BPA w papierze termicznym jest ograniczone w UE od roku 2016. Zakaz wchodzi w życie w 2020 r., co daje przedsiębiorstwom czas na wycofanie tej substancji i znalezienie bezpieczniejszej alternatywy. W wyniku tego ograniczenia producenci papieru będą musieli zastąpić BPA innymi wywoływaczami barwnika. Przewiduje się, że ograniczenie stosowania BPA w papierze termicznym przyniesie wiele korzyści dla pracowników mających w codziennej pracy kontakt z produktami zawierającymi papier termiczny, np. sklepikarzy i sprzedawców biletów. Ograniczenie stosowania w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Wykorzystywanie BPA w butelkach do karmienia niemowląt zostało zakazane w całej UE z dniem 1 czerwca 2011 r. Wykorzystywanie BPA w materiałach mających kontakt z żywnością jest w UE dozwolone, ustalono jednak maksymalną ilość, która może zostać uwolniona z danego materiału. Ponadto niektóre państwa członkowskie nałożyły dodatkowe ograniczenia na produkty zawierające BPA. W Belgii, Szwecji i Danii zakazano jego wykorzystywania również w innych materiałach mających kontakt z żywnością przeznaczonych dla niemowląt i dzieci w wieku poniżej trzech lat. Francja zakazała stosowania BPA we wszystkich opakowaniach spożywczych, pojemnikach na żywność oraz przyborach kuchennych.

Ograniczenie wykorzystywania BPA w zabawkach

Obecnie w UE obowiązuje limit dopuszczalnej ilości BPA, która może zostać uwolniona z zabawek dla dzieci w wieku do lat trzech oraz z wszelkich zabawek przeznaczonych do wkładania do ust przez dziecko. Limit ustalono celem zapewnienia, że zabawki są bezpieczne i nie powodują narażenia dzieci na niebezpieczne stężenia substancji.

Dowiedz się więcej


Route: .live1