Przejdź do komentarzy

Chemikalia powodujące alergie

Więcej osób niż kiedykolwiek przedtem choruje na alergie. Mogą je wywoływać niektóre sztuczne chemikalia, ale także alergeny występujące w naturze, np. pyłki, rośliny lub środki spożywcze.

Ze względu na uprzemysłowienie obserwuje się znaczny wzrost występowania chorób alergicznych, takich jak astma czy kontaktowe zapalenie skóry. Jest to spowodowane wieloma czynnikami, z których jednym jest narażenie na większą niż wcześniej ilość substancji chemicznych.

Reakcje alergiczne mogą być zróżnicowane zależnie od siły alergenu – od nieznacznych, takich jak swędzenie lub zaczerwienienie skóry, do poważnych, np. zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych. Nie wszyscy reagują jednak w ten sam sposób na dany alergen. Ważne jest zatem poznanie reakcji własnego ciała i jak najlepsze zorganizowanie swojego środowiska.

Jakie działania podejmuje UE?

Unia Europejska stara się zidentyfikować czynniki uczulające na podstawie danych zebranych w przemyśle na temat substancji dostępnych na rynku. Te dane, a także informacje z kilku innych źródeł, są sprawdzane, a gdy zidentyfikowana zostanie nowa substancja potencjalnie niebezpieczna, można podjąć odpowiednie kroki zarządzania ryzykiem.

Przykładowo, jeśli wiadomo, że dana substancja wywołuje alergie, UE może ograniczyć jej stosowanie, żeby chronić konsumentów i pracowników.

Jedną z takich substancji jest chrom, którego przez wiele lat używano do produkcji obuwia i galanterii skórzanej, ponieważ nadaje on skórze większą elastyczność. Niestety chrom może przedostawać się z produktów skórzanych na naszą skórę, a nawet w jej głąb, co u niektórych osób może wywoływać reakcje alergiczne.

Kliknij, aby zobaczyć infografikę

Szacuje się, że ograniczenie stosowania chromu zapobiega 11 000 nowych przypadków alergii rocznie.

Innym przykładem jest nikiel, który wciąż jest główną przyczyną alergii skórnych w Europie. Stosowanie niklu zostało ograniczone w przypadku produkcji przedmiotów mających długotrwały kontakt ze skórą, takich jak kolczyki, naszyjniki, zegarki i zamki błyskawiczne.

Dostawcy wprowadzający do obrotu produkty zawierające niektóre izocyjaniany (MDI) muszą zapewnić, by opakowanie zawierało rękawice ochronne i ostrzeżenie dla konsumenta o ewentualnych reakcjach alergicznych, jeżeli jest już on uczulony na diizocyjaniany. Osoby z astmą lub problemami skórnymi również powinny unikać kontaktu z tymi produktami. Na opakowaniu powinna również znaleźć się informacja o konieczności stosowania środków ochrony dróg oddechowych, gdy nie można zapewnić odpowiedniej wentylacji.

Alergia pojawia się na tej części ciała, która miała kontakt z alergenem.

Dowiedz się więcej o najczęstszych substancjach wywołujących alergie, klikając w poniższe linki.

  • Uwalniający się z biżuterii nikiel może powodować podrażnienia, gdy wejdzie w kontakt ze skórą.
  • Metylodifenylodizocyjanian (MDI), używany do produkcji farb w spreju i płynnych powłok dachowych jest znaną substancją działającą uczulająco na drogi oddechowe. (link do infocard)
  • Chrom, używany w produktach skórzanych, może wywoływać alergie.
  • Fumaran dimetylu (DMF), używany do zwalczania pleśni, jest powszechnie używany do produkcji saszetek dołączanych do butów lub kanap – substancja może przedostać się na produkt, a następnie na skórę, wywołując reakcje alergiczne, takie jak swędzenie, zaczerwienienie lub działanie drażniące.

Niektóre substancje działające uczulająco na drogi oddechowe zostały zidentyfikowane jako substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie. Jest to pierwszy krok na drodze ku zastąpieniu ich bardziej bezpiecznymi zamiennikami. Gdy substancja trafi na Listę substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń ustanowionej rozporządzeniem REACH, tylko przedsiębiorstwa, które zaaplikowały o udzielenie zezwoleń i je uzyskały, mogą stosować substancję na terenie Unii Europejskiej.

Jakie podjąć kroki

Po zaobserwowaniu reakcji alergicznej spowodowanej substancją chemiczną należy skonsultować się z lekarzem, aby zidentyfikować źródło alergii. Przykładowo, gdy podejrzewamy alergię na substancję zawartą w proszku do prania, na wizytę u lekarza możemy wziąć ze sobą etykietę ze składem produktu.


Route: .live1