Przejdź do komentarzy

Chemikalia w rolnictwie

W konwencjonalnym rolnictwie stosuje się pestycydy w celu ochrony roślin i nawozy sztuczne w celu zwiększenia tempa wzrostu roślin i plonów. W rolnictwie ekologicznym ich stosowanie podlega restrykcyjnym ograniczeniom. W UE trwają prace nad bezpieczniejszymi produktami dla konsumentów, przeznaczonymi do stosowania w obydwu rodzajach rolnictwa.

Pestycydy – zwane także chemikaliami rolniczymi – to substancje stosowane w celu ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi. Należą do nich herbicydy do zwalczania chwastów, fungicydy stosowane w celu wyeliminowania chorób oraz insektycydy do zwalczania owadów. Niestety chemikalia te nie tylko umożliwiają pozbycie się niepożądanych organizmów, ale mogą także powodować szkody dla ludzkiego zdrowia i środowiska.

Pestycydy lub środki ochrony roślin zawierają co najmniej jedną substancję czynną i są stosowane w celu:

  • ochrony roślin przed organizmami szkodliwymi i chorobami;
  • oddziaływania na tempo wzrostu roślin;
  • ochrony produktów roślinnych;
  • eliminowania lub zapobiegania wzrostowi niepożądanych roślin.

Jakie działania podejmuje UE?

W UE kontroluje się stosowanie pestycydów, aby zminimalizować zagrożenia dla ludzkiego zdrowia i środowiska.

Wszystkie pestycydy zawierają substancje czynne zwalczające organizmy szkodliwe lub niepożądane rośliny. Wszystkie substancje czynne stosowane w Unii w środkach ochrony roślin muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską, by przed wprowadzeniem tych substancji na rynek w składzie określonych produktów zagwarantować bezpieczeństwo ich stosowania. Substancje te muszą być bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla środowiska.

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeprowadza oceny ryzyka związanego ze stosowaniem pestycydów i udziela Komisji Europejskiej i państwom członkowskim naukowego wsparcia w procesie decyzyjnym. Zatwierdzenia wydaje się na podstawie tych obszernych ocen. EFSA jest odpowiedzialną agencją unijną, która przedstawia szczegółowe informacje na swojej stronie internetowej, do której link zamieszczono poniżej.

ECHA zarządza przepisami dotyczącymi klasyfikacji i oznakowania chemikaliów. Sposób oceny i oznakowania substancji chemicznej zależy od niebezpiecznych właściwości, które może ona posiadać.

W nowoczesnym rolnictwie stosuje się wiele różnych substancji. Wiele osób słyszało o glifosacie, który jest jednym z najczęściej stosowanych herbicydów do zwalczania chwastów. Dowiedz się więcej – poniżej można zapoznać się z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi oceny tej substancji.

A rolnictwo ekologiczne?

Jednym ze sposobów na ograniczenie przenikania pestycydów do środowiska i narażenia ludzi jest wytwarzanie produktów ekologicznych. W rolnictwie ekologicznym stosowanie chemicznych pestycydów, a także nawozów syntetycznych, antybiotyków i innych substancji podlega rygorystycznym ograniczeniom. Gospodarstwa ekologiczne muszą przestrzegać pewnych restrykcyjnych zasad, jeżeli chcą określać swoje produkty jako ekologiczne.

Wybrane istotne zasady przetwarzania produktów ekologicznych obejmują:

  • bardzo restrykcyjne ograniczenia w zakresie stosowania chemikaliów rolniczych, pestycydów, nawozów sztucznych, antybiotyków i dodatków do żywności;
  • niestosowanie organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO);
  • korzystanie z lokalnych zasobów;
  • dobór gatunków roślin i zwierząt odpornych na choroby i przystosowanych do lokalnych warunków.

Osoby zainteresowane, które pragną dowiedzieć się więcej na temat działań podejmowanych przez Unię w zakresie rolnictwa ekologicznego, mogą skorzystać z zamieszczonego poniżej linku.

Dowiedz się więcej


Route: .live2