Przejdź do komentarzy

Substancje chemiczne w środkach czyszczących

Dzięki substancjom chemicznym środki czyszczące działają. Należy zawsze sprawdzać etykiety, aby używać tych środków w sposób bezpieczny.

Detergenty do prania, uniwersalne środki czyszczące, płyny do mycia naczyń - wszystkie one zawierają substancje zwane surfaktantami albo substancjami powierzchniowo czynnymi. Zmniejszają one napięcie powierzchniowe między wodą i tłuszczem (płynnym olejem lub tłuszczem stałym) w taki sposób, że mogą one ulegać zmieszaniu, woda może wychwytywać tłuszcz i go zmywać. Dlatego pierzemy brudne ubrania detergentem - detergent może usuwać brud w postaci stałej lub płynnej.

Przyglądając się składnikom środka czyszczącego widzimy także wiele innych substancji chemicznych. Na przykład biologiczne detergenty zawierają enzymy. Pomagają one rozkładać i usuwać tłuszcz, ale także pokarm i inne osady. Różne substancje chemiczne stosuje się także w celu nadania produktowi zapachu lub barwy albo w celu jego konserwacji.

Rozporządzenie dla bezpieczniejszych produktów

W UE różne przepisy mają na celu sprawić, aby stosowanie środków czyszczących było bezpieczniejsze. Na przykład rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów - rozporządzenie CLP - reguluje sposób oznakowania i pakowania chemikaliów i zawierających je produktów. Jeżeli produkt zawiera niebezpieczne substancje chemiczne musi być oznakowany piktogramem i objaśnieniem jego znaczenia. Pomaga to konsumentom bezpiecznie obchodzić się z produktem i przekazuje porady, co robić w razie wypadku.

Rozporządzenie w sprawie detergentów zapewnia, że na rynek mogą być wprowadzane jedynie detergenty zawierające całkowicie biodegradowalne surfaktanty. Ponadto ich etykiety muszą zawierać informacje dotyczące składników produktów i właściwego dozowania. Chroni to konsumentów przed alergiami i pomaga uniknąć stosowania detergentów w nadmiarze.

Co z opakowaniami?

Celem rozporządzenia CLP jest także zapewnienie opakowań bezpieczniejszych dla dzieci. Środki czyszczące zawierające niebezpieczne substancje chemiczne nie powinny mieć wyglądu atrakcyjnego dla dzieci i nie powinny być podobne do opakowań żywności lub leków. Muszą one także być zamknięte w sposób uniemożliwiający dzieciom łatwe otwarcie - na przykład zakrętką, której otwarcie wymaga użycia obu rąk.

Kapsułki z płynnym detergentem muszą być odporne na nacisk i nie mogą się zbyt szybko rozpuszczać. Zawierają one substancję smakową, która wywołuje efekt wyplucia kapsułki z ust, jeżeli dziecko ją tam umieści. Opakowanie zewnętrzne jednorazowych kapsułek musi również być nieprzezroczyste, aby utrudnić dzieciom zobaczenie pojedynczych kapsułek wewnątrz opakowania.

Porady dotyczące bezpieczniejszego stosowania

  • Sprawdzaj etykiety stosowanych produktów i przestrzegaj instrukcji. Pomoże ci to bezpiecznie obchodzić się z produktami i odpowiednio je przechowywać. Piktogramy określające rodzaj zagrożenia wskazują, jakie szkody dla zdrowia lub środowiska może wywołać dany produkt. Etykiety zawierają także informacje ze wskazówkami postępowania w razie wypadku.
  • Wybieraj detergenty przyjazne dla środowiska z oficjalnym oznakowaniem ekologicznym - na przykład oznakowaniem ekologicznym UE (EU Ecolabel) lub oznakowaniem ekologicznym Nordic ecolabel.
  • Zawsze używaj środków czyszczących zgodnie z instrukcją. Niektóre produkty mogą wywoływać reakcje alergiczne i podrażnienie skóry i oczu. Na przykład środki udrożniające rury i środki do czyszczenia toalet mogą zawierać substancje żrące wywołujące poważne oparzenia skóry i uszkodzenie oczu. Środki do zmywarek, środki odkamieniające i środki do czyszczenia piekarnika mogą także wywołać poważny uszczerbek na zdrowiu, jeżeli nie są właściwie stosowane.
  • Pamiętaj, aby przechowywać środki czyszczące poza zasięgiem dzieci lub zwierząt. Nie należy także mieszać różnych środków czyszczących ani zmieniać ich pojemnika do przechowywania zawartości.

Dowiedz się więcej


Route: .live1