Przejdź do komentarzy

Substancje chemiczne w kosmetykach

W Europie stosujemy średnio co najmniej 7 różnych produktów kosmetycznych dziennie, począwszy od produktów higienicznych, takich jak mydło, szampon, dezodorant i pasta do zębów, po produkty upiększające, takie jak perfumy i preparaty do makijażu. Kosmetyki zawierają wiele substancji chemicznych - przyjrzyj się etykietom z wykazem składników.

W Europie wprowadzono najbardziej szczegółowe regulacje dotyczące kosmetyków w porównaniu z innymi regionami świata. Rozporządzenie dotyczące kosmetyków zawiera wykaz substancji, których stosowanie jest dozwolone, substancji podlegających ograniczeniom i substancji zakazanych.

Niektóre substancje chemiczne mogą wywoływać reakcje alergiczne. Składniki te są często syntetyczne, ale mogą także być pochodzenia naturalnego. Zatem nie zawsze „naturalny” oznacza większe bezpieczeństwo.

Substancje, które mogą wywoływać alergie to zazwyczaj środki konserwujące i substancje zapachowe. Środki konserwujące mają na celu wydłużenie okresu ważności produktu i niszczenie bakterii, które w przeciwnym razie mogłyby się w nim rozwijać.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo kosmetyków?

Zanim producent będzie mógł sprzedawać produkt kosmetyczny, musi poddać go ocenie naukowej pod kątem bezpieczeństwa. Producenci muszą przedłożyć informacje z oceny do organów europejskich poprzez portal do zgłaszania produktów kosmetycznych, udowadniając, że substancja stosowana w produkcie nie stwarza ryzyka dla zdrowia.

Władze w każdym państwie UE prowadzą analizy rynku i badania produktów i mogą wycofać produkty zawierające zakazane substancje chemiczne. Są one zgłaszane do Komisji Europejskiej, która przekazuje te informacje do wszystkich państw UE.

Możesz otrzymywać cotygodniowe podsumowanie dotyczące produktów wycofanych z państw UE ze względu na stwierdzone zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Nanomateriały

W produktach kosmetycznych nanomateriał jest nierozpuszczalnym lub trwałym biologicznie i celowo wytworzonym materiałem. W UE od przedsiębiorstw wymaga się zgłoszenia, czy produkt kosmetyczny zawiera nanomateriały.

Nanomateriały wykorzystywane jako barwniki, środki konserwujące i filtry UV muszą zostać dopuszczone do obrotu przez Komisję Europejską zanim będą mogły być stosowane w produktach kosmetycznych. 

Nanomateriały muszą być oznakowane na liście składników słowem „nano” w nawiasach po nazwie substancji.

Bez badań na zwierzętach

Od roku 2004 w Europie niedozwolone jest badanie kosmetyków na zwierzętach. W Europie obowiązuje też zakaz wprowadzania na rynek produktów kosmetycznych zawierających składniki testowane na zwierzętach.

Wiele składników kosmetyków jest jednak również używanych w innych produktach, takich jak produkty farmaceutyczne, detergenty i żywność. Niektóre z tych substancji mogą więc nadal podlegać wymaganiom przeprowadzenia badań na zwierzętach na mocy przepisów. Wciąż istnieją pewne badania, których nie można zastąpić wiarygodnymi badaniami bez udziału zwierząt, ale UE i wspólnota międzynarodowa pracują nad ich opracowaniem.


Route: .live2