Przejdź do komentarzy

Substancje chemiczne w produktach z tworzyw sztucznych

Tworzywa sztuczne ułatwiają nam życie na wiele sposobów, ale niektóre z nich zawierają substancje chemiczne mogące szkodzić zdrowiu - takie jak bisfenol A czy niektóre ftalany.

Używamy wielu produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Ekran, z którego czytasz ten tekst zawiera prawdopodobnie jakiś rodzaj tworzywa sztucznego, pijemy wodę z plastikowych butelek, a nasze dzieci bawią się plastikowymi zabawkami. Dwie najważniejsze substancje, na które należy uważać w tworzywach sztucznych to bisfenol A (BPA), stosowany w różnych produktach konsumenckich, i niektóre ftalany, często występujące w zabawkach.

Bisfenol A - podstawowy składnik przy wytwarzaniu tworzyw sztucznych i żywicy

Bisfenol A (BPA) jest substancją stosowaną w produkcji przemysłowej produktów poliwęglanowych. Są to szeroko dostępne towary konsumpcyjne, takie jak naczynia stołowe wielokrotnego użytku z tworzyw sztucznych oraz butelki na napoje, sprzęt sportowy, płyty CD i DVD. Żywice epoksydowe zawierające BPA wykorzystuje się do powlekania wnętrza rur wodociągowych oraz wnętrza puszek na żywność i napoje, aby zwiększyć ich okres trwałości i uniknąć metalicznego posmaku żywności lub napojów. Wykorzystuje się go także do powlekania paragonów.

BPA został zaklasyfikowany jako substancja zaburzająca funkcjonowanie układu hormonalnego, co oznacza, że ma szkodliwy wpływ na rozrodczość. 

Ftalany - zmiękczacze tworzyw sztucznych

Ftalany są substancjami chemicznymi często stosowanymi do zmiękczania PVC. Do nadania tworzywu sztucznemu większej elastyczności potrzebne są plastyfikatory - w większości przypadków są to ftalany.

Niektóre ftalany są jednak szkodliwe dla zdrowia. Na przykład następujące ftalany zaklasyfikowano jako substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, które mają szkodliwe działanie na rozrodczość, co oznacza, że mogą upośledzać płodność lub mają szkodliwy wpływ na nienarodzone dziecko.

Co robi UE, aby chronić konsumentów?

BPA jest szczególnie szkodliwy dla niemowląt, których organizm nie ma zdolności eliminacji tej substancji. W 2011 r. w UE zakazano stosowania BPA w butelkach do karmienia niemowląt. W UE obowiązuje limit dopuszczalnej ilości BPA, która może zostać uwolniona z zabawek dla dzieci w wieku do lat trzech oraz z wszelkich zabawek przeznaczonych do wkładania do ust przez dziecko.

W 2007 r. UE zakazała stosowania DEHP, BBP, DBP i DIBP we wszystkich zabawkach i wyrobach do pielęgnacji dzieci. Mogą one jednak nadal występować w innych produktach z tworzyw sztucznych.

Ostrzeżenia o niebezpiecznych produktach

Co tydzień Komisja Europejska publikuje wykaz niebezpiecznych produktów nieżywnościowych obecnych na rynku UE, które nie spełniają wymogów UE dotyczących chemikaliów. Wśród tych produktów znajdują się często plastikowe zabawki zawierające ftalany zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego (DEHP, BBP, DBP i DIBP).

Jeżeli chcesz być na bieżąco, możesz śledzić ostrzeżenia na stronie RAPEX poniżej.

Dowiedz się więcej


Route: .live2